Hjem
Det juridiske fakultet
Utveksling fra Det juridiske fakultet

3 - Før du reiser

Etter at du har søkt om opptak til vertsuniversitetet, er det fortsatt noen flere oppgaver som skal gjøres før du er klar for avreise.

3 - Før du reiser
Foto/ill.:
Det juridiske fakultet

Hovedinnhold

Husk å gjøre dette før du reiser

Mitt UiB finner du en sjekkliste for å huske hva du skal gjøre før, under og etter utenlandsoppholdet ditt.

I korte trekk skal du gjøre følgende før du reiser:

Søk om faglig godkjenning av emnene du skal ta

Emnene du tar i utlandet må være godkjent av fakultetet før du kan søke Lånekassen om finansiering og før du reiser på utveksling. En forhåndsgodkjenning er en bekreftelse på at utvekslingen kan godkjennes som del av mastergraden i rettsvitenskap ved UiB.

  • Emnene du ønsker å ta i utlandet må passe inn i studieplanen din og kan ikke ha samme faginnhold som tidligere eller senere emner.
  • Krav om faglig godkjenning av utenlandsopphold er regulert i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet, særlig under §§ 5-1, 5-2, 5-10 og kapittel 6. Skal du skrive masteroppgaven i utlandet kan du lese mer om krav til godskriving av masteroppgave.
  • Sett av tid til å gå gjennom avtalebeskrivelsene samt nettsidene til vertsuniversitetet ditt. Det kan ta tid å finne ut av hvilke emner du kan ta og i hvilket semester. Dersom emneoversikten ikke er tilgjengelig enda for det semesteret du skal utveksle, baserer du søknad om faglig forhåndsgodkjenning på emnene som ble tilbudt i tilsvarende året før.
  • I MittUiB finner du en oversikt over emner som allerede har blitt forhåndsgodkjent av fakultetet. Men du kan også velge blant andre emner ved vertsuniversitetet ditt. Listen oppdateres og utvides etter hvert som studentene søker om godkjenning av emner som ikke har vært vurdert tidligere. 
  • Søk elektronisk (søknadsskjema på bokmål / skjema på nynorsk)
    • I løpet av én uke i april dersom du søkte om utveksling ved fristen 1. februar (du som skal på utveksling får beskjed om hvert års nøyaktige datoer)
    • I løpet av én uke i oktober dersom du søkte om utveksling ved fristen 25. august (du som skal på utveksling får beskjed om hvert års nøyaktige datoer)