Hjem
Det juridiske fakultet
Nyhet

Doktorgradsseminar for skattestipendiater

Solstrand ble et samlingspunkt for skatterettslig diskurs da Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, i samarbeid med Norges Handelshøyskole og Skatteetaten, arrangerte et to-dagers seminar for 20 europeiske doktorgradsstipendiater som spesialiserer seg innen skatterett.

Bilde av Professor John Vella som presenterer under seminaret.
Foto/ill.:
Vilde Lind Norvik, UiB

Hovedinnhold

Foredrag og veiledning fra erfarne skatterettsakademikere

På seminaret holdt skatterettsakademikere fra en rekke kjente, europeiske universiteter innlegg, og gav tilbakemeldinger på stipendiatenes forskningsprosjekter. Blant foredragsholderne var Professor John Vella fra University of Oxford, Professor Eleonor Kristofferson fra Örebro Universitet, Professor Anne van de Vijver fra University of Antwerp, Professor Frederik Zimmer fra Universitetet i Oslo og Peter Koerver Schmidt fra Copenhagen Business School. Foredragene rettet seg tema som forskningsmetodikk og tverrfaglige krysningspunkter innen skatterett.

Under seminaret kunne stipendiatene også få tilbakemeldinger av Førsteamanuens Elin Sarai fra Norges Handelshøyskole og Førsteamanuens Henrik Skar fra Universitetet i Bergen. Skar deltok også i en avsluttende paneldebatt, sammen med professorene, som tok for seg ulike problemstillinger knyttet til skriving av skatterettslige doktorgradsavhandlinger.

 

Interaksjon i sentrum

Seminaret gav videre mulighet for aktiv deltakelse i gruppediskusjoner, med utgangspunkt i stipendiatenes forskningsprosjekter. I forkant av seminaret hadde stipendiatene delt deler av avhandlingene sine, som de også fikk presentere i egne økter. Her kunne stipendiatene og professorene sammen analysere, kritisere og forbedre forskningsprosjektene. Ph.d.-seminaret var dermed en møteplass for idéutveksling, inspirasjon og nettverksbygging.

Doktorgradsseminaret var etterfulgt av skattekonferansen «Tax Law – Contemporary Issues», der flere av professorene og førsteamanuensene holdt foredrag for rundt 100 deltakere fra skattesektoren.