Hjem
Det juridiske fakultet

Valgstyret ved Det juridiske fakultet

Valgstyret har ansvar for alle valg ved fakultetet.

Hovedinnhold

Faste medlemmer

 • Gruppe A: Fast tilsatte i undervisnings- og forskningsstillinger (01.09.21-31.07.25) 
  Johan Giertsen (leder)
   
 • Gruppe B: Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskningsstillinger (12.09.23-31.07.24)
  Vilde Sandene Vrålid
   
 • Gruppe C: Tilsatte i tekniske og administrative stillinger (01.09.21-31.07.25) 
  Hanna Leinebø Slaatta
   
 • Gruppe D: Studenter (12.09.23-31.07.24)
  Marcus Selsås
  Ihne Frisch Selås Sjaavaag

Varamedlemmer

 • Gruppe A: Fast tilsatte i undervisnings- og forskningsstillinger (01.09.21-31.07.25) 
  1.Jørgen Aall
   
 • Gruppe B: Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskningsstillinger (12.09.23-31.07.24)
  1. Marte Dahl Reisæter
  2. Jacob Norvik Jervell
 •  
 • Gruppe C: Tilsatte i tekniske og administrative stillinger (01.09.21-31.07.25) 
  1. Anne Torekoven
  2. Vivian Gjelsvik
  3. Robert Stavenes
   
 • Gruppe D: Studenter (12.09.23-31.07.24)
 • 1. vara: Maja Blankson Tronstad
 • 2. vara: Sara Shillington
 • 3. vara: Ane Jørdre Øybekk