Hjem
Det juridiske fakultet

Styrer og utvalg ved Det juridiske fakultet

Hovedinnhold

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Forskningsutvalget er delegert ansvaret for forskningsaktiviteten og ph.d.-programmet. Studieutvalget er delegert ansvaret for studietilbudet, herunder kvalitetsutvikling og studentutveksling. Tilsettingsutvalget foretar tilsettinger i de fleste vitenskapelige stillinger.

Valgstyret har ansvar for valg ved fakultetet i henhold til valgreglementet ved Universitetet i Bergen.

Informasjons- og drøftingsutvalget er et partssammensatt utvalg for gjensidig informasjon og forberedende drøftelser i viktige saker, og er nedsatt i henhold til hovedavtalen.