Home
Faculty of Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Styrer og utvalg ved Det juridiske fakultet

Main content

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Forskningsutvalget er delegert ansvaret for forskningsaktiviteten og ph.d.-programmet. Studieutvalget er delegert ansvaret for studietilbudet, herunder kvalitetsutvikling og studentutveksling. Tilsettingsutvalget foretar tilsettinger i de fleste vitenskapelige stillinger.

Valgstyret har ansvar for valg ved fakultetet i henhold til valgreglementet ved Universitetet i Bergen.

Informasjons- og drøftingsutvalget er et partssammensatt utvalg for gjensidig informasjon og forberedende drøftelser i viktige saker, og er nedsatt i henhold til hovedavtalen.