Home
Faculty of Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet

Fakultetsstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitetsstyret.

Fakultetsstyrets ansvarsområder og sammensetning er definert i § 1 til § 3 i Reglement for det juridiske fakultet.

Faste medlemmer

Leder: Dekan Karl Harald Søvig

 • Gruppe A: Fast ansatt vitenskapelig personale (01.08.17 - 31.07.21)
  Professor Ragna Aarli
  Professor Hans Fredrik Marthinussen
  Professor Sigrid Eskeland Schütz (i forskningstermin, fast møtende vara: professor Eirik Holmøyvik)
   
 • Gruppe B: Åremålsansatt vitenskapelig personale (01.08.20 - 31.07.21)
  Stipendiat Line Tjelflaat
  Stipendiat Ole-Gunnar Nordhus
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale (01.08.17 - 31.07.21)
  Rådgiver Ingrid Tøsdal
   
 • Gruppe D: Studenter (01.08.20 - 31.07.21)
  Daniel Lyngseth Fenstad
  Jonas Nikolaisen (i permisjon, fast møtende vara: Katrine Bjørndalen)
  Emilie Sofie Sogn Falch

Studentene i fakultetsstyret kan nås på e-postadresse styrestudentene.jur@uib.no

 • Medlem: Prodekan Anne Marie Frøseth

Vararepresentanter

 • Gruppe A: Fast ansatt vitenskapelig personale (01.08.17 - 31.07.21)
  1. Professor Eirik Holmøyvik
  2. Professor Agnes Camilla Bernt
  3. Professor Ørnulf Øyen
  4. Professor Ingunn Myklebust
  5. Førsteamanuensis Jan-Ove Færstad
   
 • Gruppe B: Åremålsansatt vitenskapelig personale (01.08.20 - 31.07.21)
  1. Stipendiat Eivind Marienborg
  2. Stipendiat Tarjei Røsvoll
  3. Stipendiat Ingrid Marie Myklebust
  4. Postdoktor Ingun Fornes 
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale (01.08.17 - 31.07.21)
  1. Rådgiver Eli Tjerandsen
  2. Seniorrådgiver Henning Simonsen
  3. Seniorrådgiver Randi Sæbøe
   
 • Gruppe D: Studenter (01.08.20 - 31.07.21)
  1. Katrine Bjørndalen
  2. Aslak Kasti Hyldmo
  3. Christine Marie Barstad
  4. Jógvan Helge Gardar