Hjem
Det juridiske fakultet
Valg

Valg av dekanat og styre ved Det juridiske fakultet, 2021-2025

Våren 2021 skal det gjennomføres valg på alle nivå ved universitetet. Ved Det juridiske fakultet skal det gjennomføres valg på dekanat og fakultetsstyre.

Det juridiske fakultet
Foto/ill.:
Magnus Halsnes

Hovedinnhold

Valg av representanter fra gruppe A

Det skal velges 3 representanter fra fast tilsatte i undervisnings- og forskningsstillinger (gruppe A) til styret for Det juridiske fakultet for perioden 01.08.2021- 31.07.2025. Det skal velges fem vararepresentanter fra denne gruppen.

Følgende er godkjent av valgstyret som kandidater til fakultetsstyret for perioden 01.08.2021- 31.07.2025 (i alfabetisk rekkefølge):

Valg av dekan og prodekan 

Innen fristen 10. mars 2021 var det kommet ett forslag på dekanat. Forslaget er professor Karl Harald Søvig som dekan og professor Ragna Aarli som prodekan. Valget foretas med det avtroppende fakultetsstyret som valgforsamling i styremøte 27. april 2021. 

Eksternt styremedlem  
Det skal oppnevnes et eksternt styremedlem til fakultetsstyret. Universitetetsstyret foretar oppnevningen, etter forslag fra fakultetsstyret. Følgende kan fremme til kandidater til fakultetsstyrets behandling av saken: 

  • fakultetsstyremedlemmer 
  • ansatte ved Det juridiske fakultet 
  • studentene, gjennom Juridisk studentutvalg 

Frist for å fremme forslag til eksternt medlem og eksterne varamedlemmer til styret for Det juridiske fakultet er 15. april kl 12.00. til leder@jurfa.uib.no