Hjem
Det juridiske fakultet

Utredninger, planer og rapporter

Utredninger, strategiplaner, handlingsplaner, årsplaner, årsmeldinger, utdannings- og forskningsmeldinger. Her finnes bakgrunnsmateriale for den som trenger nærmere kunnskap om Det juridiske fakultet.