Hjem

Det juridiske fakultet

Utredninger, planer og rapporter

Utredninger, strategiplaner, handlingsplaner, årsplaner, årsmeldinger, utdannings- og forskningsmeldinger osv. Bakgrunnsmateriale for den som trenger nærmere kunnskap om fakultetet.