Hjem
Det juridiske fakultet

Studieutvalget ved Det juridiske fakultet

Studieutvalget har ansvaret for fakultetets utdanningstilbud.

Studieutvalget har ansvaret for fakultetets utdanningstilbud, jf. § 9 og § 10 i Reglement for det juridiske fakultet.

Faste medlemmer

Leder: Visedekan for undervisning Halvard Haukeland Fredriksen til og med juli 2019. Magne Strandberg fra og med august 2019.

 • Gruppe A: Fast ansatt vitenskapelig personale
  Synne Sæther Mæhle (nestleder)
  Jan-Ove Færstad
   
 • Gruppe B: Åremålsansatt vitenskapelig personale
  Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale
  Kjersti Bakke Sørensen
   
 • Gruppe D: Studenter 
  Astrid Rosander Hagen
  Aslak Kasti Hyldmo

Vararepresentanter

 • Gruppe A: Fast ansatt vitenskapelig personale
  1. Hilde Hauge
  2. Anneken Kari Sperr
  3. Erling Johannes Husabø
  4. Miriam Skag
   
 • Gruppe B: Åremålsansatt vitenskapelig personale
  1. Espen Verling
  2. tba
  3. tba
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale
  1. Karitha Reisæther
  2. Nathalie S. L. Gaulier
  3. Anne Torekoven
 • Gruppe D: Studenter 
  1. Maria Hanset Demdal
  2. Henrik Bruvik
  3. June Trengereid Gruer
  4. Fredrik August Richardsen Bøhn

Innkallinger og protokoller

Innkallinger og protokoller fra inneværende år ligger her

Eldre innkallinger og protokoller finner du ved å scrolle litt lenger ned på denne siden.