Hjem
Det juridiske fakultet
Utvalg

Studieutvalget ved Det juridiske fakultet

Studieutvalget har ansvaret for fakultetets utdanningstilbud.

Hovedinnhold

Studieutvalget har ansvaret for fakultetets utdanningstilbud, jf. § 9 og § 10 i Reglement for det juridiske fakultet.

Faste medlemmer

Leder: Visedekan for undervisning Halvard Haukeland Fredriksen.

 • Gruppe A: Fast ansatt vitenskapelig personale
  Synne Sæther Mæhle (nestleder)
  Erling Johannes Husabø
   
 • Gruppe B: Åremålsansatt vitenskapelig personale
  Tarjei Ellingsen Røsvoll
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale
  Maria Sandtorv Møller
   
 • Gruppe D: Studenter 
  Fredrik Bøhn
  Amalie Bentzen

Vararepresentanter

 • Gruppe A: Fast ansatt vitenskapelig personale
  1. Hilde Hauge
  2. Anneken Kari Sperr
  3. Miriam Skag
  4. Roald Hopsnes
   
 • Gruppe B: Åremålsansatt vitenskapelig personale
  1. Espen Verling
  2. Line Gjerstad Tjelflaat
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale
  1. Karitha Reisæther
  2. Mari Anne Franklin
  3. Eivind Ramsøy Jerve
 • Gruppe D: Studenter 
  1. Vegard Solbakk Fuglseth
  2. Inga Sofie Refsdal
  3. Anna Victoria Fredriksen
  4. Ihne Selås Johansen

Innkallinger og protokoller

Innkallinger og protokoller fra inneværende år ligger her

Eldre innkallinger og protokoller finner du ved å scrolle litt lenger ned på denne siden.