Hjem
Det juridiske fakultet
Utvalg

Studieutvalget ved Det juridiske fakultet

Studieutvalget har ansvaret for fakultetets utdanningstilbud.

Hovedinnhold

Studieutvalget har ansvaret for fakultetets utdanningstilbud, jf. § 9 og § 10 i Reglement for det juridiske fakultet.

Faste medlemmer

Leder: Visedekan for undervisning Magne Strandberg.

 • Gruppe A: Fast ansatt vitenskapelig personale
  Synne Sæther Mæhle (nestleder)
  Jan-Ove Færstad
   
 • Gruppe B: Åremålsansatt vitenskapelig personale
  Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund til 27.10.2020
  Tarjei Ellingsen Røsvoll fra 28.10.2020
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale
  Kjersti Bakke Sørensen
   
 • Gruppe D: Studenter 
  Jan Martin Wåge
  Katrine Bjørndalen

Vararepresentanter

 • Gruppe A: Fast ansatt vitenskapelig personale
  1. Hilde Hauge
  2. Anneken Kari Sperr
  3. Erling Johannes Husabø
  4. Miriam Skag
   
 • Gruppe B: Åremålsansatt vitenskapelig personale
  1. Espen Verling
  2. tba
  3. tba
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale
  1. Karitha Reisæther
  2. Nathalie S. L. Gaulier
  3. Anne Torekoven
 • Gruppe D: Studenter 
  1. Margrethe Eftestad Hagen
  2. Fredrik August Richardsen Bøhn
  3. Vegard Fugleseth
  4. Andreas Myrseth Kolstad

Innkallinger og protokoller

Innkallinger og protokoller fra inneværende år ligger her

Eldre innkallinger og protokoller finner du ved å scrolle litt lenger ned på denne siden.