Hjem
Det juridiske fakultet

Forskningsutvalget

Forskningsutvalget har ansvaret for organiseringen av den totale forskningsaktiviteten ved fakultetet.

Faste medlemmer 

Leder: Prodekan Anne Marie Frøseth

 • Gruppe A: Fast ansatt vitenskapelig personale  (01.09.17 - 31.07.21)
  Eivind Kolflaath
  Agnes Camilla Bernt
   
 • Gruppe B: Åremålsansatt vitenskapelig personale (01.09.18 - 31.07.19)
  Johannes Mella
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale (01.09.17 - 31.07.21)
  Randi Sæbøe
   
 • Gruppe D: Studenter  (01.09.18 - 31.07.19)
  Ingeborg Johansen Morken
  Gaute Risholt

Vararepresentanter

 • Gruppe A: Fast ansatt vitenskapelig personale  (01.09.17 - 31.07.21) 
  1. Arnt Skjefstad
  2. Linda Grøning
  3. Søren Koch
  4. Ingunn Elise Myklebust
   
 • Gruppe B: Åremålsansatt vitenskapelig personale (01.08.18 - 31.07.19) 
  Vararepresentanter
  1. Jessica Schultz
  3. Ingun Fornes
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale (01.09.17 - 31.07.21)
  1. Bente Rosnes
  2. Gunhild Brubakken
  3. Monica Roos
   
 • Gruppe D: Studenter (11.12.18 - 31.07.19)
  Vararepresentanter:
  1. Fredrik August Richardsen Bøhn
  2. Maria Hanset Demal
  3. Aslak Kasti Hyldmo
  4. Astrid Rosander Hagen