Hjem
Det juridiske fakultet

Forskningsutvalget

Forskningsutvalget har ansvaret for organiseringen av den totale forskningsaktiviteten ved fakultetet.

Hovedinnhold

Faste medlemmer 

Leder: Prodekan Anne Marie Frøseth

 • Gruppe A: Fast ansatt vitenskapelig personale  (01.09.17 - 31.07.21)
  Eivind Kolflaath
  Agnes Camilla Bernt
   
 • Gruppe B: Åremålsansatt vitenskapelig personale (18.09.20 - 31.07.21)
  Johannes Mella
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale (01.09.17 - 31.07.21)
  Randi Sæbøe
   
 • Gruppe D: Studenter  (18.09.20 - 31.07.21)
  Jan Martin Wåge 
  Kristin Elisabeth Svendsen                                                                     

Vararepresentanter

 • Gruppe A: Fast ansatt vitenskapelig personale  (01.09.17 - 31.07.21) 
  1. Arnt Skjefstad
  2. Linda Grøning
  3. Søren Koch
  4. Ingunn Elise Myklebust
   
 • Gruppe B: Åremålsansatt vitenskapelig personale (18.09.20 - 31.07.21) 
  Vararepresentanter
  1. Jessica Schultz
  3. Ingun Fornes
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale (01.09.17 - 31.07.21)
  1. Gunhild Brubakken
  2. Monica Roos
  3. Ingrid Birce Müftüoglu
   
 • Gruppe D: Studenter (18.09.20 - 31.07.21)
  Vararepresentanter:
  1. Eline Nylenna Wager
  2. Andreas Myrseth Kolstad
  3. Ihne Selås Johansen
  4. Fredrik Bøhn

Oppnevningene for gruppe B og D gjelder for perioden 18.9.20-31.7.21. Dersom nye representanter ikke er valgt innen 31.7.21, forlenges oppnevningene til nye representanter er valgt.