Hjem
Det juridiske fakultet

Strafferettssystemets funksjonalitet

«Strafferettens funksjonalitet» utforsker strafferettssystemets funksjonalitetsdimensjon – med særlig fokus på politi- og straffeprosessrett.

Mann ser ut av fengsel
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Programmet gransker forholdet mellom systemets rettslige rammeverk og dets evne til å realisere gitte mål, oppgaver eller funksjoner – så som politiets oppgaver innen effektiv kriminalitetsforebygging. Målsettingen er å bidra til en dypere forståelse av funksjonspremissene for ulike slags (rettslige) normer, begreper og institusjonelle systemløsninger, i tillegg til en dypere forståelse for systemet som et fungerende hele.

Les mer om prosjektet her.