Hjem

Strafferettssystemets funksjonalitet

Hovedinnhold

Kontakt

Prosjektet har også bestått av fire seniorforskere/postdoktorer: Ragnar Auglend (UiB), Johan Boucht (UiO), Gert Johan Kjelby (UiB), Annika Suominen (UiB) and Rasmus Wandall (Lund University) - , to ph.d studenter -  Marte Habberstad Mo and Katrine Holter – , og tre masterstudenter(60 CET) – Mia Abrahamsen, Stine Borge and Charlotte Evjen Helgesen.

Scientific Advisory Committee

 

Høydepunkter i prosjektet

Prosjektet har gjennomført viktige konferanser med stor deltagermasse, inkludert nøkkelpersoner fra målgruppene. Formidling fra konferanser har skjedd i form av:
 ■ Et symposium: “Fundamentals of Criminal Law in collaboration with the project Criminal Law Theory:A New Norwegian Approach”.
 ■ En konferanse om temaet vold i hjemmet og møtepunktet mellom kriminalrett og barns velferd. Rapport i "Tidsskrift for Strafferett".
 ■ Workshop: “People’s sense of justice and its influence on the criminal justice system”.
 ■ Konferanse: “The duty of enforcement and exercise of discretion. Legality and the principle behind the police and prosecuting authority’s discretionary power to waive prosecution”.
Se denne produksjonen fra 2016
 ■ Avsluttende workshop med deltagere fra alle målgrupper.

High-quality scientific publications in national and international journals:

 ■ Monografien “People’s sense of justice and its influence on the Criminal Justice System – perspectives from theory and practice”.

Joint research project with the Ministry of Justice:

 ■ “Rettsliggjøring og rettslige rammebetingelser for effektiv kriminalitetsbekjempelse”.

Emergence of a new project funded by Bergen Research Foundation NOK 15 million:

 ■ Police and Prosecution Law (2017-2021), based on the results achieved in the Functionality of the Criminal Justice System project.

 

Om forskningsprosjektet

Strafferettssystemets primære funksjon er å forebygge og bekjempe kriminalitet. Dette skjer innenfor grensene av krav på forutsigbarhet og rettighetsbeskyttelse. De ulike aktørene i systemet skal alle bidra til å oppfylle disse kravene og de har derfor ulike roller og spesifikke oppgaver.

Imidlertid er dagens virkelighet at mange av kjerneaktørene i systemet opplever vanskeligheter med å oppfylle sine formelle oppgaver. Eksempelvis har politiet og påtalemyndigheten betydelige utfordringer med å oppklare forbrytelser i tilfredsstillende grad. Dette er alvorlige problemer, fordi de indikerer at strafferettssystemet er dysfunksjonelt, i hvert fall delvis.

Prosjektet finansieres av Bergens forskningsstiftelse.

Mer informasjon

 

 

  Prosjektet har vært finansiert av Bergen forskningsstiftelse

  Familievold og strafferettssystemets funksjonalitet

   

  I regi av prosjektet ble det arrangert en konferanse om familievold den 17. oktober 2012. Innleggene og programmet kan ses på konferansesiden.

   

  Komplett aktivitetsplan for prosjektet.