Hjem
Det juridiske fakultet

Vitenskapelig ansatte ved Det juridiske fakultet

Matias Falbachs bilde

Matias Falbach

Stipendiat, Matias skriver sin doktorgrad om kontraktsrettslig opplysnings- og undersøkelsesplikt

Det juridiske fakultet

  • +47 55 58 95 84

Matias.Falbach@uib.no

Benn Folkvords bilde

Benn Folkvord

Professor, Professor II ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet

Benn.Folkvord@uib.no

Jørn Jacobsens bilde

Jørn Jacobsen

Professor, Leder for Phd-programmet

Det juridiske fakultet

  • +47 55 58 96 42

Jorn.Jacobsen@uib.no

Gert Johan Kjelbys bilde

Gert Johan Kjelby

Professor, Prosjektet "Politi- og påtalerett"

Det juridiske fakultet

  • +47 55 58 96 34

Gert.Kjelby@uib.no

Volker Hermann Lipps bilde

Volker Hermann Lipp

Professor, Professor II ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet

Volker.Lipp@uib.no

Hans Fredrik Marthinussens bilde

Hans Fredrik Marthinussen

Professor, leder forskergruppe for formuerett, kursansvarlig Allmenn formuerett

Det juridiske fakultet

  • +47 55 58 95 08
  • +47 971 57 831

Hans.Marthinussen@uib.no

Johannes L. Mellas bilde

Johannes L. Mella

Stipendiat

Det juridiske fakultet

  • +47 55 58 95 42
  • +47 932 60 427

Johannes.Mella@uib.no

Arne Bendik Rekves bilde

Arne Bendik Rekve

Vitenskapelig assistent

Det juridiske fakultet

  • +47 55 58 95 88

Arne.Rekve@uib.no

Elin Sarais bilde

Elin Sarai

Førsteamanuensis, Førsteamanuensis II ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet

Elin.Sarai@uib.no

Henrik Skars bilde

Henrik Skar

Førsteamanuensis, Henrik Skar (1985) har skatterett som særlig fagområde og er leder for forskergruppen i skatte- og avgiftsrett sammen med professor Berte-Elen Konow.

Det juridiske fakultet

  • +47 55 58 94 17

Henrik.Skar@uib.no

Catalina Vallejo Piedrahítas bilde

Catalina Vallejo Piedrahíta

Postdoktor, Researcher for the project “Causes and Consequences of the Legal Architecture of Climate Politics” (LEG-ARCH)

Det juridiske fakultet

Catalina.Vallejo@uib.no