Hjem
Det juridiske fakultet

Vitenskapelig ansatte ved Det juridiske fakultet

Anne Erika Helene Sanderss bilde

Anne Erika Helene Sanders

Professor, professor II ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet

anne.sanders@uib.no

Elin Sarais bilde

Elin Sarai

Førsteamanuensis, Førsteamanuensis II ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet

elin.sarai@uib.no

Henrik Skars bilde

Henrik Skar

Førsteamanuensis, leder for forskergruppen i skatte- og avgiftsrett

Det juridiske fakultet

  • +47 55 58 94 17

henrik.skar@uib.no

Hester Sanne Taekemas bilde

Hester Sanne Taekema

Professor, Professor II ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet

Hester.Taekema@uib.no

Oddleif Torviks bilde

Oddleif Torvik

Førsteamanuensis, førsteamanuensis II ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet

oddleif.torvik@uib.no

Sider