Hjem
Det juridiske fakultet

Ansatte ved Det juridiske fakultet

Anne Erika Helene Sanderss bilde

Anne Erika Helene Sanders

Professor, professor II ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet

Anne.Sanders@uib.no

Elin Sarais bilde

Elin Sarai

Førsteamanuensis, Førsteamanuensis II ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet

Elin.Sarai@uib.no

Henning Simonsens bilde

Henning Simonsen

Seniorrådgiver

Det juridiske fakultet

  • +47 55 58 95 50
  • +47 975 57 105

Henning.Simonsen@uib.no

Henrik Skars bilde

Henrik Skar

Førsteamanuensis, leder for forskergruppen i skatte- og avgiftsrett

Det juridiske fakultet

  • +47 55 58 94 17
  • +47 995 86 757

Henrik.Skar@uib.no

Oddleif Torviks bilde

Oddleif Torvik

Førsteamanuensis, førsteamanuensis II ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet

Oddleif.Torvik@uib.no

Ingrid E. Tøsdals bilde

Ingrid E. Tøsdal

Seniorrådgiver

Det juridiske fakultet

  • +47 55 58 96 58
  • +47 958 16 998

Ingrid.Tosdal@uib.no

Vilde Sandene Vrålids bilde
Malin Skogstad Aaens bilde

Malin Skogstad Aaen

Forsker, Prosjektet "Politi- og påtalerett"

Det juridiske fakultet

  • +47 55 58 96 56

Malin.Aaen@uib.no

Sider