Hjem
Det juridiske fakultet

Ansatte ved Det juridiske fakultet

Hester Sanne Taekemas bilde

Hester Sanne Taekema

Professor, Professor II ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet

Hester.Taekema@uib.no

Oddleif Torviks bilde

Oddleif Torvik

Førsteamanuensis, førsteamanuensis II ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet

oddleif.torvik@uib.no

Vivian Tveites bilde

Vivian Tveite

Seniorkonsulent

Det juridiske fakultet

  • +47 55 58 96 39
  • +47 464 31 071

vivian.tveite@uib.no

Ingrid E. Tøsdals bilde

Ingrid E. Tøsdal

Seniorrådgiver

Det juridiske fakultet

  • +47 55 58 96 58
  • +47 958 16 998

Ingrid.Tosdal@uib.no

Sider