Hjem
Klima og energiomstilling
Nyhet

Innspill til Astrup sin bærekraftsplan

Regjeringen er i gang med å lage en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene og inviterer virksomheter og organisasjoner i alle samfunnssektorer til å bidra med innspill. Planen skal konkretisere arbeidet med bærekraftsmålene og tilpasse det til norske forhold og utfordringer.  

Svartediket
Foto/ill.:
Svartediket

Hovedinnhold

Regjeringen er i gang med å lage en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene og inviterer virksomheter og organisasjoner i alle samfunnssektorer til å bidra med innspill. Planen skal konkretisere arbeidet med bærekraftsmålene og tilpasse det til norske forhold og utfordringer. Frist for å sende inn innspill er 30. november 2020. 

UNESCO Chair for Bærekraftig Arv og Miljøforvaltning, Inger Elisabeth Måren, er en av dem som har levert sitt innspill til denne handlingsplanen.  Hun er førsteamanuensis i anvendt økologi ved UiB.

I innspillet sitt skriver hun blant annet:

Naturen først. Vi snakker om klimakrisen, naturkrisen og koronakrisen. Vi må nå ta innover oss at alt dette henger sammen med vår bruk og misbruk av naturen. De store globale kunnskapssyntesene, inkludert de siste rapportene fra Naturpanelet og Klimapanelet, levner liten tvil om at tapet av natur og naturgoder og de menneskeskapte klimaendringene er et stort, felles, globalt problem.

Naturen er selve grunnlaget for liv, helse, og samfunn. Vi må gå vekk fra sektorielle og splittende tilnærminger som behandler naturen som en særinteresse blant mange konkurrerende samfunnsprioriteringer, for naturen er grunnlaget for alt, og må prioriteres mye sterkere, også i Norge. Rapporten One Year Closer (2019) oppsummerer klimagassutslipp (SDG13), marin forsøpling (SDG14) og bevaring av biomangfold (SDG15), samt høyt frafall i utdanningssystemet (SDG4), som utfordringer for å realisere 2030-agendaen på nasjonalt nivå i Norge.

Les hele innspillet på nettsiden Outreach from the UiB UNESCO Chair .

Alle innspill til bærekraftsplanen er publisert her.