Home
UNESCO Chair: Sustainable heritage and environmental management
Sustainability outreach

Outreach from the UiB UNESCO Chair

Policy advice, and scientific and public outreach from the UNESCO Chair at the University of Bergen.

Main content

Scientific publications/outreach

Barraclough, A., Sakiyama, M., Schultz, L. & Måren, I.E. (in press). Scientific publication: "Stewards of the Future: Accompanying the rising tide of young voices by setting youth-inclusive research agendas". Sustainable Earth. 

Dankel, D.J., Saltelli, A., Måren I.E. and Vandvik, V. Poster: "Sustainable development goals - discussion". 5th Post-Normal Science Symposium: A Digital Journey. University of Florence. September 2020. 

Måren, I.E. 2020. Scientific lecture: "Using SDGs to focus teaching and learning – together we can!". SDG Conference Bergen 2020, 05.03.2020.

Måren, I.E. 2019. Scientific publication: "Food Systems for Sustainable Terrestrial Ecosystems (SDG 15)". Food ethics 2, 155–159. 01.05.2019. https://doi.org/10.1007/s41055-018-00032-2

Policy advice

Måren, I.E. 2020. Policy advice regarding the national action plan for the sustainability goals ("Innspill til nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene"). Addressed to the Ministry of Local Government and Modernisation 01.11.2020. https://ekstern.filer.uib.no/bio/UNESCO_Chair_UiB/UNESCO_Chair_UiB_IngerEMaren-Innspill_til_nasjonal_handlingsplan_baerekraftsmaalene.pdf

Måren, I.E. 2020. Policy advice regarding the United Nations Environment Assembly and a new global framework for nature under the Convention on Biological Diversity ("Innspill på FNs miljøforsamling og nytt globalt rammeverk for natur under konvensjonen om biologisk mangfold"). 05.10.2020. https://ekstern.filer.uib.no/bio/UNESCO_Chair_UiB/IngerEMaren_UiB-Innspill_pa_FNs_miljoforsamling_og_nytt_globalt_rammeverk_for_natur_under_konvensjonen_om_biologisk_mangfold.pdf

Vandvik, V. 2020. ("Innspill på nytt globalt rammeverk for naturen under konvensjonen for biologisk mangfold"). Addressed to the Ministry of Climate and Environment 21.01.2020. https://ekstern.filer.uib.no/bio/UNESCO_Chair_UiB/VigdisVandvik-Innspill_til_nytt_globalt_rammeverk_for_naturen_under_konvensjonen_for_biologisk_mangfold.pdf

Public outreach

Måren, I.E. 2020. UPOP lecture: "Why seeds are important and why we should care". The student Organization at the University of Bergen, 08.09.2020.

Måren, I.E. 2020. Kronikk: "EU vil sette global standard for bærekraft, men tar de munnen for full?". Forskersonen.no, 27.06.2020

Måren, I.E. 2020. Kommentar: "Biomangfold og mat: EU vil sette global standard for bærekraft". Energi og klima, 10.06.2020.

Vandvik, V., Barraclough, A. & Måren, I.E. 2020. Opinion: "If we work together, 2020 can be a true "super year" for biodiversity". Ensia.com, 06.03.2020.

UNESCO Chair research group, University of Bergen. 2019. Nyhetsartikkel: "Universitetet i Bergen vil ha ditt svar: Kva betyr naturen for deg?". Avisa Nordhordland, 05.03.2020.

Måren, I.E. 2020. Workshop report: "Nordhordland UNESCO Biosphere as an Arena for Sustainable Development" (Eng.; pp.44-46 in Day Zero SDG Conference Report 2020, University of Bergen)/"Nordhordland UNESCO Biosfæreområde som arena for berekraftig utvikling" (Nor.; workshop summary, nordhordlandbiosphere.no). 

Jortveit, A. 2019. Intervju: "Ekspertintervjuet: Åtte klimaløsninger for jordbruk og matsystem". Energi og Klima, 13.08.2019.

Måren, I.E. 2019. Debatt: "Nordhordland har fått en spesiell status i FN". Bergens Tidende Debatt, 21.07.2019.

Måren, I.E. & Vandvik, V. 2018. Kommentar: "Norge kan ikke skulke mat-dugnaden". Energi og Klima, 06.05.2018.

Måren, I.E. 2018. "AGENDA 2030 og FN s BÆREKRAFTMÅL – hva er egentlig det?". I front, 03.02.2018.

Måren, I.E. 2015. "FNs nye bærekraftsmål – hva er egentlig det?". Bergens Tidende Innsikt, 06.10.2015.

Måren, I.E. 2015. "Takk for maten! Hva skal vi spise i morgen?". Bergens Tidende Innsikt, 05.06.2015.

Måren, I.E. 2015. "Bærekraftig utvikling – for hvem?". Bergens Tidende Innsikt, 03.03.2015.

Måren, I.E. 2015. "Skog, hva skal vi med den?". Bergens Tidende Innsikt, 20.01.2015.

Måren, I.E. 2014. "Hva er naturlig?". Bergens Tidende Innsikt, 27.11.2014.

Måren, I.E. 2014. "Himalaya; «den tredje pol», kilde til levebrød og konflikt". Bergens Tidende Innsikt, 16.10.2014.