Home
UNESCO Chair: Sustainable heritage and environmental management
Sustainability outreach

Scientific and public outreach from the UiB UNESCO Chair

Articles written on and from the UNESCO Chair at the University of Bergen.

Barraclough, A., Sakiyama, M., Schultz, L. & Måren, I.E. (in press). Scientific publication: "Stewards of the Future: Accompanying the rising tide of young voices by setting youth-inclusive research agendas". Sustainable Earth. 

Måren, I.E. 2020. UPOP lecture: "Why seeds are important and why we should care". The student Organization at the University of Bergen, 08.09.2020.

Måren, I.E. 2020. Kronikk: "EU vil sette global standard for bærekraft, men tar de munnen for full?". Forskersonen.no, 27.06.2020

Måren, I.E. 2020. Kommentar: "Biomangfold og mat: EU vil sette global standard for bærekraft". Energi og klima, 10.06.2020.

Vandvik, V., Barraclough, A. & Måren, I.E. 2020. Opinion: "If we work together, 2020 can be a true "super year" for biodiversity". Ensia.com, 06.03.2020.

UNESCO Chair research group, University of Bergen. 2019. Nyhetsartikkel: "Universitetet i Bergen vil ha ditt svar: Kva betyr naturen for deg?". Avisa Nordhordland, 05.03.2020.

Måren, I.E. 2020. Workshop report: "Nordhordland UNESCO Biosphere as an Arena for Sustainable Development" (Eng.; pp.44-46 in Day Zero SDG Conference Report 2020, University of Bergen)/"Nordhordland UNESCO Biosfæreområde som arena for berekraftig utvikling" (Nor.; workshop summary, nordhordlandbiosphere.no). 

Måren, I.E. 2020. Scientific lecture: "Using SDGs to focus teaching and learning – together we can!". SDG Conference Bergen 2020, 05.03.2020.

Jortveit, A. 2019. Intervju: "Ekspertintervjuet: Åtte klimaløsninger for jordbruk og matsystem". Energi og Klima, 13.08.2019.

Måren, I.E. 2019. Debatt: "Nordhordland har fått en spesiell status i FN". Bergens Tidende Debatt, 21.07.2019.

Måren, I.E. 2019. Scientific publication: "Food Systems for Sustainable Terrestrial Ecosystems (SDG 15)". Food ethics 2, 155–159. 01.05.2019. https://doi.org/10.1007/s41055-018-00032-2

Måren, I.E. & Vandvik, V. 2018. Kommentar: "Norge kan ikke skulke mat-dugnaden". Energi og Klima, 06.05.2018.

Måren, I.E. 2018. "AGENDA 2030 og FN s BÆREKRAFTMÅL – hva er egentlig det?". I front, 03.02.2018.

Måren, I.E. 2015. "FNs nye bærekraftsmål – hva er egentlig det?". Bergens Tidende Innsikt, 06.10.2015.

Måren, I.E. 2015. "Takk for maten! Hva skal vi spise i morgen?". Bergens Tidende Innsikt, 05.06.2015.

Måren, I.E. 2015. "Bærekraftig utvikling – for hvem?". Bergens Tidende Innsikt, 03.03.2015.

Måren, I.E. 2015. "Skog, hva skal vi med den?". Bergens Tidende Innsikt, 20.01.2015.

Måren, I.E. 2014. "Hva er naturlig?". Bergens Tidende Innsikt, 27.11.2014.

Måren, I.E. 2014. "Himalaya; «den tredje pol», kilde til levebrød og konflikt". Bergens Tidende Innsikt, 16.10.2014.