Hjem
Klima og energiomstilling
Reisestøtt til KE-studenter ved UiB

Invitasjon til søknad om reisestøtte for master- og phd-studenter ved UiB - Klima og energiomstilling 2021

UiBs strategiske satsing Klima og energiomstilling inviterer herved til søknader om reisestøtte fra UiB-studenter.

Euro
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Den strategiske satsingen Klima og energiomstilling inviterer herved til søknader om reisestøtte for 2021.

Det er avsatt 80 000kr i 2021-budsjettet til reiseaktivitet og utlysningen er rettet mot master- og PhD-studenter ved UiB, som skriver oppgaver om tema innen klima og energiomstilling. Midlene må brukes innen utgangen av april 2022.

Se utlysningen her for mer utfyllende informasjon.

Det er viktig at alle punktene i søknadsbeskrivelsen følges.

• Søknadsfrist 26 oktober kl. 12:00, tildeling i uke 45

• Søknaden leveres til gry.parker@uib.no med kristin.froysa@uib.no på CC.

Hvis dere har noen spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med Gry E. Parker på gry.parker@uib.no