Hjem
Klima og energiomstilling
Nyhet - sivilingeniørstudiet i Energi

Stor etterspørsel etter energistudenter i praksis

Studiet er ett av 5 sivilingeniørprogram ved Universitetet i Bergen og har nå over 50 studenter i de nye kullene.

Studenter i energipraksis høsten 2021
Foto/ill.:
Marte Vindedal

Hovedinnhold

Denne høsten har studenter ved sivilingeniørstudiet i Energi ved Universitetet i Bergen vært ute i praksis. Det innebærer at de en til to dager i uken arbeider i en bedrift eller organisasjon i Bergens-regionen.

Det var derfor spennende om det ville være nok bedrifter i Bergensregionen som hadde lyst til å ta imot en eller flere studenter.

UIB fikk med seg Bergen Næringsråd på laget og gikk bredt ut mot energinæringen i regionen og hørte om de hadde spennende praksisplasser for energistudentene. Over 20 selskaper ønsket å ta imot studenter i praksis og så stor var interessen at noen virksomheter måtte vente på studenter til neste år.

Praksisplasser innen fornybar energi
Årets praksisbedrifter er både store og små og driver med vannkraft, havvind, batteriteknologi, solkraft og mye mer. Innen vannkraft har studenter fått praksis hos Småkraft og Norwegian Hydropower, mens Solcellekraft og Eiendomsavdelingen ved UiB i år har praksisplasser innen solcelleteknologi.

Marte er utplassert hos Småkraft og har dette å si om praksisoppholdet så langt:
– Oppgavene vi har fått frem til nå har hovedsakelig vært knyttet til drift. Vi har blant annet oppdatert databasen, tatt kontakt entreprenører, og regnet ut vinkler i en rørgate på et nytt anlegg. Vi har også fått være med til Hardanger, hvor vi fikk se på tre kraftverk, Byro, Stampaelva og Stølsdalselva. Det var veldig lærerikt og artig å få se hvordan kraftverkene fungerer i praksis, sier Marte.

Eiendomsavdelingen skal installere solcellepaneler på taket på flere UiB-bygg og gir en fantastisk mulighet til å jobbe praktisk med solcelleteknologi. På batterisiden har vi studenter i praksis hos Bertel O. Steen Power Solutions som leverer batterier og motorer til skipsindustrien.

Årets studenter har også fått praksisplasser hos større selskaper innen et bredt spekter av energiteknologier. UiB har dette semesteret inngått praksisavtaler med DNV GL, OneSubsea (Schlumberger), Danfoss, Pro Well Plan, MO-partners, Moreld Flux, GEXCON og Kinect Energy.

Merethe er hos Kinect Energy og har blitt tildelt en relevant og utfordrende oppgave:
– Arbeidsoppgaven vi har fått er en LCA/white paper oppgave der vi sammenligner tall fra forskjellige typer drivstoff (hovedfokus; hydrogen, El, diesel, biodiesel) i landbasert nyttekjøretøy(tungtransport). Målet med oppgaven er å kunne legge frem det vi tenker vil være mulige alternativer til drivstoff i denne typen transport, samt drøfte utfordringer og videre nødvendig utvikling med de forskjellige drivstoffene, sier hun.

Innen forskning og utvikling har UiB studenter i praksis hos BKK Innovasjon og forskning, NORCE Klima, Meteorologisk Institutt, samt flere forskningsavdelinger internt ved Universitetet i Bergen. 

Ifølge Ida er det å ha praksis i en forskningsavdeling ved UiB en positiv overraskelse:
– Praksis så langt har vært utrolig kjekt. Jeg var usikker på hvordan det ville være å ha utplassering på instituttet og ikke i en bedrift, men det har vist seg å være veldig bra! Jeg har fått et innblikk i arbeidslivet på et institutt, og fått arbeide med CO2 lagring, noe som er relevant for studiet mitt og en master retning jeg kan fordype meg i senere. Jeg har allerede lært litt om analyse av ulike data knyttet til CO2 lagring, bruk av profesjonelt mikroskop, og håper jeg vil lære mer videre framover.

Men det er ikke bare direkte innen bransjen årets kull har fått plasser. I år er vi så heldige å ha studenter ved VilVite – hvor studentene er med på å utvikle neste generasjon utstilling om fornybar energi, Bergens Næringsråd og Om i morgen – en studentdreven organisasjon som jobbe for det grønne skiftet.

Studentene skal være en eller to dager i uken i arbeid hele dette semesteret og som en del av faget skal de skrive blogg om sine opplevelser i arbeidslivet.

– Det som er fint med praksis i studiet er at det gir studentene relevante erfaringer fra en arbeidsplass og innsikt i arbeidsform og beslutningsprosesser. De opplever hvordan kompetansen de får gjennom studiene kan brukes og får kanskje innsikt i hva de trenger mer kunnskap om. Sist, men ikke minst er praksis en fin måte å vise seg frem for fremtidige arbeidsgivere, sier Finn Gunnar Nielsen som er professor ved Universitetet i Bergen og faglærer for energistudentene.

Praksisplass for UiBs sivilingeniørstudenter
UiB er svært glade for at sivilingeniørstudentene innen energi er attraktive i bransjen og takknemlige for det gode samarbeidet med næringen i regionen. I tillegg til sivilingeniørstudiet i Energi, har UiB fire andre retninger vi utdanner sivilingeniører. Disse er sjømat og havbruk, havteknologi, medisinsk teknologi, og informasjonsteknologi og økonomi. 
Har din bedrift en praksisplass for en sivilingeniørstudent kan du ta kontakt med niklas.hellum@uib.no