Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Karriere: Energi

Hvilke jobber får du med en master i energi?

Energisituasjonen i verden er i rask endring. Samfunnet har derfor bruk for kompetanse som kan løse utfordringer innen teknologiske, samfunnsmessige og miljømessige konsekvenser av vår bruk av ulike energikilder.

Hovedinnhold

En utdanning i energi gir deg mulighet for fordypning innen energiproduksjon, miljøkonsekvenser, ulike energikilder og mye mer. Derfor vil du med en mastergrad i energi ha mange muligheter i arbeidsmarkedet.

Studieprogrammene i energi ved UiB gir kunnskap og ferdigheter til å delta aktivt i arbeid innen næringsliv, forskning og forvaltning. Utdanningene gir fleksibilitet og evne til å tilpasse seg et omskiftelig arbeidsmarked. 

Dersom man oppnår sivilingeniørkompetanse vil det allsidige grunnlaget som kompetansen gir åpne for en stor bredde i fremtidige arbeidsoppgaver. I tillegg til de grunnleggende realfagene vil man ha kunnskap innen programmering, teknologiledelse, økonomi og miljøfag. Ved å forstå energiressurser og energibruk vil man da ha muligheter for jobb innen offentlig og privat sektor, undervisning og forskning. 

Tidligere studenter forteller om sin jobb