Hjem
Klima og energiomstilling
Grøn skipsfart

Samarbeidsnettverk for grønn skipsfart kan hjelpe rederier med å kutte utslipp

Rederier følger nå nøye med på trender, og nye teknologier og drivstoff som skal bidra til å omstille skipsfarten. Samtidig etableres en rekke samarbeidsnettverk for grønn skipsfart, som har som mål å få fart på dekarboriseringen.

Hovedinnhold

Agnete Hessevik sitt doktorgradsprosjekt fokuserer på organiseringen av grønn omstilling innen shipping bransjen.

Hun ga nydelig ut en artikkel som viser hvordan tre norske offshore-rederier har jobbet med utslippsreduksjon det siste tiåret. De viktigste driverne for å kutte utslipp har vært engasjement fra interne nøkkelpersoner, deltakelse i frivillige programmer, reguleringer og krav fra kunder. Medlemskap i nettverk for grønn skipsfart har ikke fungert som en sentral driver, men har likevel viktige funksjoner for rederiene. For det første er de en verdifull kilde til informasjon om nye trender, teknologier og hva konkurrentene jobber med. For det andre, dersom nettverkene har mulighet til å gi skreddersydd veiledning basert på det enkelte rederis utfordringer og muligheter, øker dette sannsynligheten for at slike nettverk kan bidra til at rederier kan ta i bruk nullutslippsteknologi.

Artikkelen ble publisert i tidsskriftet "Maritime Transport Research" og du kan lese hele artikkelen her Green shipping networks as drivers of decarbonization in offshore shipping companies - ScienceDirect

Hessevik har og publisert en kort artikkel om funnene på nettsidene til Maritimt batteriforum Industry networks can help shipping companies to decarbonize.