Hjem
Klinisk institutt 2
Disputas

Disputas : Johanne Holm Toft

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Hyperglycemia in pregnancy. "

Opponenter:

  1. Professor Elisabeth Reinhardt Mathiesen, University of Copenhagen
  2. Postdoktor Marie Cecilie P. Roland, Oslo universitetssykehus

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Conrad Arnfinn Bjørshol

Custos

Tor Ketil Larsen

 

Åpent for alle interesserte.