Hjem
Klinisk institutt 2

Her finner du oss

Hovedinnhold

Adresse 1

Klinisk institutt 2

Universitetet i Bergen

Laboratoriebygget (administrasjon/ekspedisjon i 8 etasje)

Haukeland Universitetssykehus

Jonas Lies veg 87

5021 Bergen

Adresse 2

Klinisk institutt 2

Universitetet i Bergen

Barneklinikken

Haukeland Universitetssykehus

5021 Bergen

Adresse 3

Klinisk institutt 2

Universitetet i Bergen

Kvinneklinkken

Haukeland Universitetssykehus

5021 Bergen