Hjem
Klinisk institutt 2

Her finner du oss

Laboratoriebygget

Hovedinnhold

Adresse 1

Klinisk institutt 2
Universitetet i Bergen
Laboratoriebygget (administrasjon/ekspedisjon i 8 etasje)
Haukeland Universitetssykehus
Jonas Lies veg 87
5021 Bergen

Adresse 2

Klinisk institutt 2
Universitetet i Bergen
Barneklinikken
Haukeland Universitetssykehus
5021 Bergen

Adresse 3

Klinisk institutt 2
Universitetet i Bergen
Kvinneklinkken
Haukeland Universitetssykehus
5021 Bergen