Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Nyheter

Millioner til kunstnerisk forskning på musikk

Griegakademiet – Institutt for musikk ved UiB har fått 3,74 millioner kroner fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid til et prosjekt om utøverens søken etter nye uttrykk.

Troldsalen, photo by Helge Skodvin.
Foto/ill.:
Troldsalen, photo by Helge Skodvin.

Hovedinnhold

- Dette er svært gledelig, sier professor i utøvende musikk Einar Røttingen ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen (UiB). Han er leder for prosjektet ”(Un-) settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means", som er tildelt 3.741.000 millioner kroner fra Programstyret ved Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU).

Det treårige prosjektet starter høsten 2017 og skal utføres av en forskergruppe av pianister, sangere, strykere, musikkviter og komponist. Mange av de involverte kjenner hverandre godt fra før gjennom Griegakademiets forskningsgruppe for norsk musikk (GAFONOM).

På jakt etter nye uttrykk

Prosjektet tar utgangspunkt i et repertoar av komposisjoner fra norske komponister fra det 20. århundre, som Harald Sæverud, Fartein Valen og Geirr Tveitt. I tillegg inngår utviklingen av en helt ny komposisjon, som skal skapes som et dialogisk samarbeid mellom komponisten Knut Vaage og cellisten John Ehde.

Det blir også et samarbeid med KODE og komponisthjemmene om å fremføre repertoaret i ulike konserter i løpet av prosjektperioden.
 
- Som utøver må vi alltid justere oss inn på rommet og øyeblikket. Hva skjer da med uttrykket? Hva skjer med musikken når den fremføres i ulike kontekster? Prosjektet handler om en utøvers søken etter nye uttrykksvirkemidler. Hvordan utøveren møter en komposisjon og hvordan vi kan uttrykke potensialet i den. Metodene varierer svært fra utøver til utøver og fra stykke til stykke. Dette prosjektet blir en møteplass for dette utøvende arbeidet, der vi vil dokumentere prosessene våre, sier Røttingen.

Dokumenterer det uartikulerte

I prosjektet ønsker forskerne å få frem i lyset den tause kunnskapen som skjer i øvingsrommet, det uartikulerte og det intuitive. Dokumentasjonen vil foregå gjennom tekst og video av samtaler, diskusjoner, intervju og seminar. Alt blir tilgjengelig i Research Catalogue i etterkant av prosjektet.

- Vi må komme ut av skapet og skape et miljø som gagner hele det utøvende feltet. Hvordan kan vi artikulere det vi holder på med, kan vi bruke andre begreper enn vi bruker i dag? Dette er et utøverstyrt prosjekt, der vi ønsker å komme nærmere det vi faktisk gjør som utøvere og utvikle kunnskap som er relevant for oss, sier musikkprofessoren.

Les mer om prosjektet her.