Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Opptak til Fakultet for kunst, musikk og design

Master i kunst

Søknadsfrist for studiestart i august 2023 er 2. februar.

Utstilling MA kunst
Foto/ill.:
KMD

Hovedinnhold

Viktige datoer - opptak 2023

 • 1. desember 2022: Søknadsweb åpner.
 • 2. februar 2023: Søknadsfrist. All etterspurt dokumentasjon må være lastet opp i søknaden før midnatt.
 • 13.-17. februar: Søknads- og portfoliovurdering.
 • 24. februar: Tilbakemelding på søknaden, og invitasjon til intervjuet på Kunstakademiet.
 • 13.-17. mars: Intervju på Kunstakademiet.
 • 24. mars: Tilbud om studieplass publiserers i Søknadsweb.
 • 1. april: Frist for å svare på tilbud i Søknadsweb.

Informasjon om Kunstakademiet og studieprogrammet.

Opptaksprosessen - 2 runder

Runde 1:

 • Søknads- og portfoliovurdeirng - en jury vil vurdere alle innkomne søknader som oppfyller søknadskravet.

Runde 2:

 • Intervju - alle søkere som blir funnet kvalifisert etter runde 1 vil bli kalt inn til et intervju som del av opptaksprosessen.

Registrer søknaden din på Søknadsweb.

Opptakskrav

Søknadsfrist for studiestart i august 2023 er 2. februar 2023. Søknadsweb åpner 1. desember 2022.

Opptak til masterprogrammet i kunst forutsetter en fullført bachelorgrad i kunst eller annen tilsvarende utøvende og skapende kunstutdannelse på minimum 180 studiepoeng. I 1.runde vurderes søkerne ut fra innsendt søknad med motivasjonsbrev og dokumentasjon på relevant kunstnerisk arbeid (portfolio). Søkere som blir funnet kvalifisert etter 1.runde kalles inn til intervjuet.

Komplett søknad

I Søknadsweb registrerer du søknad til det ønskede studieprogrammet. I tillegg skal du laste opp all etterspurt dokumentasjon, inkludert ditt motivasjonsbrev og portfolio. Kun komplette søknader vil bli behandlet.

Portfolio

Spesifikasjoner for portfolioen finner du lenger ned.

Sjekkliste

 1. Registrer søknaden din på Søknadsweb
 2. Portfolio
 3. Motivasjonsbrev
 4. CV som viser gjennomført utdannelse og kunstnerisk virksomhet.

  Fullfører du din bachelor i kunst våren 2023 må du også laste opp:

  • Dokumentasjon som viser all gjennomførte utdannelse så langt.
  • En oversikt over emner du skal fullføre våren 2023.

  Motivasjonsbrev

  Motivasjonsbrevet skal være på maksimalt 2 A4-sider. Her skal du gjøre greie for:

  • Hvorfor du ønsker å studere på masterprogrammet i kunst.
  • Hvilke forventninger du har til masterprogrammet i kunst.
  • Hvordan du arbeider kunstnerisk; hvilke metoder, medier m.m. du har tenkt til å benytte deg av.
  • Dine kritiske refleksjoner og tanker rundt egen kunstnerisk produksjon så langt.
  • Hvilke kunstneriske tema eller problemstillinger du ønsker å utforske gjennom dine studier.
  • Hvilken kontekst du relaterer din egen kunstnerisk praksis til.

  Portfolio

  Portfolien skal følge søknaden din og skal inneholde dokumentasjon på relevant kunstnerisk produksjon som viser at du er kvalifisert for å gjennomføre et selvstendig masterprosjekt. 

  I portfolioen skal du vise 6-10 egne arbeider som du anser være relevante og aktuelle for din søknad. Hvert arbeid kan vises med mer ett ett bilde. Du kan vise arbeider i valgfritt medium; dette kan inkludere video, webside, og app.

  Dersom du ønsker å presentere video, webside eller app som del av din portfolio skal disse representeres med skjermbilde og tekst i portfolioen samt med link der disse kan ses på internett.

  Portfolioen skal sendes inn som ett dokument med flere sider.
  Videoer må ikke overskride 10 minutter i lengde.

  Tekniske spesifikasjoner portfolio:

  • Filformat: PDF
  • Fysisk format på PDF-fil: Liggende A3
  • Maksimal størrelse: 250 MB
  • Gi filen et navn etter følgende prinsipp: etternavn_fornavn_portfolio.pdf

  Søknadsweb har en øvre grense på 20 MB pr dokument.
  Om din portfolio overstiger dette kan du sende den inn via valgfri fildelingstjeneste.
  Pass på at dokumentene dine IKKE krever passord eller innlogging til tjenesten.
  Lenke for deling av filer sendes opptak.kmd@uib.no.

   Intervju

   Intervjuene finner sted 13.-17. mars.

   Alle søkere som blir funnet kvalifisert etter 1. runde inviteres til intervjuet som runde 2. Intervjuene finner sted på Kunstakademiet på Fakultet for kunst, musikk og design i Møllendalsveien 61 i Bergen.

   Invitasjon til intervjuet sendes til søkernes registrerte e-postadresse.
   Du må svare på invitasjonen.

   Søknadsstatus

   Status på søknaden din vil vises som Under behandling så lenge søknadsbehandlingen pågår.

   Søkere som fullfører sin bachelorgrad våren 2023 vil ved et ev tilbud om studieplass få et betinget opptak.

   Søkere som får avslag på sin søknad vil kun få beskjed via Søknadsweb.

   Opptaksprosessen

   1.des - 2.feb

   Søknadsperiode: Du kan endre søknaden din samt laste opp nye dokumenter helt frem til søknadsfristen 1. februar.

   2. -
   13.feb

   Registreringsperiode: Administrativ gjennomgang av søknadene.

   13. - 17.feb

   Søknads-og portfoliovurdering: Komplette søknader vurderes av en faglig jury.

   24.feb

   Innkalling til intervju: Søkere med godkjent søknad/portfolio kalles inn til et intervju som del av opptaksprøvene.

   13.-
   17.mars

   Intervju: Intervjuene gjennomføres iløpet av én uke. Godkjente søknader oversendes instituttledelsen for innstilling om opptak.

   24.mars

   Tilbud om studieplass: Søkere som blir tilbudt studieplass på masterprogrammet i kunst får tilbudet publisert i Søknadsweb. Tilbud om studieplass sendes også på mail.

   1.april

   Svarfrist: Tilbud om studieplas eller ventelisteplass må besvares i søknadsweb. Ubesvarte tilbud blir ansett som negativt svar.