Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
For studenter ved KMD

Ditt læringsmiljø

Om læringsmiljø ved KMD, tilrettelegging av ditt studieløp, rettigheter som student og meldingsystemet SiFra. Her er også en oversikt over UiBs campus og KMDs fasiliteter.

Hovedinnhold

Her finner du informasjon som er relevant for ditt læringsmiljø

Tilrettelegging av studier

For at du skal få best mulig utbytte av utdanningen din, er det viktig at du tar kontakt så tidlig som mulig i semesteret, slik at dere blir enige om hvilke tilretteleggingsbehov du har.

Gjennom samtaler med deg kartlegger vi ditt behov for tilrettelegging. Vi kan være behjelpelig med å ta kontakt med fagmiljøene og andre aktuelle instanser dersom du har behov for det.

Ta kontakt med din studieveileder som kan henvise deg til rette sted. Dette gjør du ved å sende en e-post til studieveileder.kmd@uib.no, du skal ikke skrive sensitiv informasjon her.

Si fra om læringsmiljøet

Om å si fra om kritikkverdige forhold, når noe må forbedres eller når du er fornøyd

Har du oppdaget kritikkverdige forhold som kan være til skade for UiB eller enkeltpersoner ved UiB, ønsker vi at du sier fra. Saker som omhandler kritikkverdige forhold skal ivareta deg som student og skal påse at din henvendelse blir håndtert.

Si fra om skadelige, farlige, uetiske eller straffbare hendelser. Eksempler kan være forurensing, forskningsfusk, korrupsjon, mobbing, trusler eller seksuell trakassering. 

Tjenester for studenter hos Sammen

Har du spørsmål knyttet til studentvelferd om for eksempel bolig, helse eller barnehage?

Sammen har bl.a. flere kurs om studiemestring, råd- og karriereveiledning.