Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Råd og utvalg ved KMD

Fakultetets studentutvalg

Fakultetets studentutvalg, Kunstnerisk studentutvalg (KSU), instituttenes Fagutvalg for studenter for studieåret og studentrepresentanter i programstyrene 2019/2020

Kunstnerisk Studentutvalg(KSU): er det øverste formelle studentpolitiske organ ved KMD. KSU skal til enhver tid representere studentene ved KMDs interesser, spesielt de av fakultetsnivå.
Styret til KSU består av leder og nestleder. De øvrige medlemmene består av:

  • èn representant fra hvert aktive fagutvalg(3),
  • 3 studentrepresentanter fra fakultetsstyret
  • èn studentillitsvalgt til Studentparlamentet (SP).

KSU har også ansvar for å opprette fadderstyret. Slik bidrar KSU til god dialog mellom fagutvalgene, Studentparlamentet ved UiB, fakultetsstyret ved KMD og fakultetets administrative ledelse.

Alle tillitsvalgte blir valgt av studentmassen ved KMD på allmøte i april, og sitter i ett år av gangen. 

KSUs vedtekter, referat, regnskap og annen informasjon studenter ved KMD har rett på innsyn i, ligger tilgjengelig på MittUib under emnet «Studentutvalg ved KMD». 

Leder:
Juni Ruud Bunkholdt - design
Nestleder:
Elias Blichfeldt Mørk - musikkvitenskap

Fagutvalgene(FU) har til formål å ivareta og fremme interessene til studentene ved de tre ulike instituttene ved KMD. Fagutvalgene er bindeleddet mellom instituttet og studentene og har som mål å øke kvaliteten på både utdanningen og studiehverdagen.

Har du saker som skal tas opp eller et bidrag som forbedrer studiehverdagen, kan du henvende deg til Fagutvalget ved ditt institutt, eller direkte til KSU, via f.ek. mail. 

Om du ønsker å ta opp en sak, men ikke ønsker å gå gjennom studenttillitsvalgte, kan du melde saker gjennom SiFra-systemet på MittUib. Det er også mulig å kontakte Studentombudet i Bergen

Kunstnerisk studentutvalg, KSU

Juni Ruud Bunkholdt, leder - design
Elias Blichfeldt Mørk, nestleder/økonomiansvarlig - musikkvitenskap
Philip Rasmussen, representant for FUDE og til Studentparlamentet (SP)
Håkon Albert Gåskjenn, representant for FUGA
Skade Marie Henriksen, representant for FUKA
Oda Monslaup Ese, fakultetsstyrerepresentant
Eirik Sæle, fakultetsstyrerepresentant
Kristine Antonsen Røed, fakultetsstyrerepresentant

Institutt for kunst, FUKA

Skade Marie Henriksen, leder, KSU-representant 
Trude Berg
Oda M. Ese
Helene M. Lindebø
Rick Seth Ofori
Katrine Østergaard
Kaeto Sweeney
Katinka Halland
Roland Sylvester Evenrud Goksøyr
Sara Lindberg Hansen

Institutt for musikk, FUGA

Solveig Margrethe Møllerup Åmdal, leder
Hertha Dahlgren, nestleder og GANAA
Ole Jørgen Albertsen, økonomi
Håkon Albert Gåskjenn, KSU-representant
Oddhild Louise Nyberg
Andri Schärli
Eirik Sæle, instituttrådsrepresentant
Anne Daugstad Wik, instituttrådsrepresentant

Institutt for design, FUDE

Maud Karlstad Pold, leder
Vilde Takla, nestleder og sosiale medier
Tone Rose Svingen, økonomi
Marthe Bull Pettersen, økonomi og søknad
Philip Rasmussen, KSU-representant
Ingrid T. Engelsen, KSU-vararepresentant
Mille Grøm, programstyre- og studieutvalgsrepresentant
Irene Alterskjær, programstyre- og studieutvalgsrepresentant, vara instituttråd
Taran J. Neckelmann, intituttrådsrepresentant
Ingrid-Charlotte Gjørsvik, instituttsrådsrepresentant
Juan Qin, sosiale medier

Studentrepresentanter i programstyrene

Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst:
Griegakademiet - Institutt for musikk:
          Utøvende musikk og komposisjon: Inga Kristine Bialach
          PPU:
          Integrert master i musikkterapi: Eirik Sæle, Marcus de Bruyn Trzebinski
          Musikkvitenskap:
Design: Irene Alterskjær, Mille Grøm