Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Råd og utvalg ved KMD

Fakultetets studentutvalg

Fakultetets studentutvalg, Kunstnerisk studentutvalg (KSU), og instituttenes Fagutvalg for studenter.

Innhold

Kunstnerisk Studentutvalg(KSU): er det øverste formelle studentpolitiske organ ved KMD. KSU skal til enhver tid representere studentene ved KMDs interesser, spesielt de av fakultetsnivå.

Styret til KSU består av leder og nestleder. De 7 øvrige medlemmene består av:

  • èn representant fra hvert aktive fagutvalg(3),
  • 3 studentrepresentanter fra fakultetsstyret
  • èn studentillitsvalgt til Studentparlamentet(SP).


KSU har også ansvar for å opprette fadderstyret. Slik bidrar KSU til god dialog mellom fagutvalgene, Studentparlamentet ved UiB, fakultetsstyret ved KMD og fakultetets administrative ledelse.

Alle tillitsvalgte blir valgt av studentmassen ved KMD på allmøte i april, og sitter i ett år av gangen. 

KSUs vedtekter, referat, regnskap og annen informasjon studenter ved KMD har rett på innsyn i, ligger tilgjengelig på MittUib under emnet «Studentutvalg ved KMD». 

Kunstnerisk studentutvalg(KSU) 18/19 Konstituerte seg på ekstraordinært allmøte den 30.10.2018

Konst. Leder:
Johanna Magdalena Engh, Femårig integrert masterprogram i musikkterapi (for Oda Monslaup Ese, Bachelor i Kunst)

Nestleder:
Solveig Margrethe Møllerup Åmdal, utøvende musikk

Fagutvalgene(FU) har til formål å ivareta og fremme interessene til studentene ved de tre ulike instituttene ved KMD. Fagutvalgene er bindeleddet mellom instituttet og studentene og har som mål å øke kvaliteten på både utdanningen og studiehverdagen.

Har du saker som skal tas opp eller et bidrag som forbedrer studiehverdagen, kan du henvende deg til Fagutvalget ved ditt institutt, eller direkte til KSU, via f.ek. mail. 

Om du ønsker å ta opp en sak, men ikke ønsker å gå gjennom studenttillitsvalgte, kan du melde saker gjennom SiFra-systemet på MittUib. Det er også mulig å kontakte Studentombudet i Bergen

Institutt for kunst, FUKU

Lisa Hallberg - leder
Skade Marie Henriksen 
Helene Marie Lindebø 
Oskar Enetjarn 
Tanja Silvestrini 
Alice Darby 
Sara Bo Lindberg 
Trude Berg 

Institutt for musikk, FUGA

Aslak Bjørge Hermstad
Solveig Margrete Åmdal
Arnt-Robert Leganger
Ane Elise Lassen
Anne Daugstad Vik

Institutt for design, FUDE

Maud Helene Pold - leder
Mille Grøm
Rebekka Åkerlund 
Marthe Bull
Randiane Sandboe
Tonje Lona Lensberg
Ingrid - Charlotte Knudsen
Tone Rose Svingen
Sandra Abelsnes Stokka 
Thomas Sivertsen
Vilde Helene Takla