Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Råd og utvalg ved KMD

Fakultetets studentutvalg

Fakultetets studentutvalg, Kunstnerisk studentutvalg (KSU), instituttenes Fagutvalg for studenter for studieåret og studentrepresentanter i programstyrene 2020/2021.

Hovedinnhold

Kunstnerisk Studentutvalg(KSU): er det øverste formelle studentpolitiske organ ved KMD. KSU skal til enhver tid representere studentene ved KMDs interesser, spesielt de av fakultetsnivå.
Styret til KSU består av leder og nestleder. De øvrige medlemmene består av:

  • èn representant fra hvert aktive fagutvalg(3),
  • 3 studentrepresentanter fra fakultetsstyret
  • èn studentillitsvalgt til Studentparlamentet (SP).

KSU har også ansvar for å opprette fadderstyret. Slik bidrar KSU til god dialog mellom fagutvalgene, Studentparlamentet ved UiB, fakultetsstyret ved KMD og fakultetets administrative ledelse.

Alle tillitsvalgte blir valgt av studentmassen ved KMD på allmøte i april, og sitter i ett år av gangen. 

KSUs vedtekter, referat, regnskap og annen informasjon studenter ved KMD har rett på innsyn i, ligger tilgjengelig på Mitt UiB under emnet «Studentutvalg ved KMD». 

Leder:
Ingrid-Charlotte Gjørsvik (ingrid-charlotte.knutsen@student.uib.no) - design
Nestleder:
Vegar Vallestad (vegar.vallestad@student.uib.no) - design

Fagutvalgene(FU) har til formål å ivareta og fremme interessene til studentene ved de tre ulike instituttene ved KMD. Fagutvalgene er bindeleddet mellom instituttet og studentene og har som mål å øke kvaliteten på både utdanningen og studiehverdagen.

Har du saker som skal tas opp eller et bidrag som forbedrer studiehverdagen, kan du henvende deg til Fagutvalget ved ditt institutt, eller direkte til KSU, via f.ek. mail. 

Om du ønsker å ta opp en sak, men ikke ønsker å gå gjennom studenttillitsvalgte, kan du melde saker gjennom SiFra-systemet på Mitt UiB. Det er også mulig å kontakte Studentombudet i Bergen

[Nettsiden er under oppdatering]

Kunstnerisk studentutvalg, KSU

Ingrid-Charlotte Gjørsvik, leder - design
Vegar Vallestad, nestleder/økonomiansvarlig - design
 

Institutt for kunst, FUKA

 

Institutt for musikk, FUGA

Signe Bjorvatn - BA utøvende musikk

Institutt for design, FUD

Vilde Takla - BA design

Studentrepresentanter i programstyrene

Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst:


Griegakademiet - Institutt for musikk:
          Utøvende musikk og komposisjon: Emilie Liknes, Inga Bialach (vara)
          PPU: Viljar Hellesen Brunvoll
          Integrert master i musikkterapi: Eirik Sæle, Johanna Magdalena Engh (vara)
          Musikkvitenskap: Bente Klevberg Tynes


Institutt for design: