Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Råd og utvalg ved KMD

Studieutvalget-KMD

Studieutvalget er et rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder fakultetets utdanningstilbud. Utvalget ledes av prodekan for utdanning. 

Hovedinnhold

Studieutvalget skal:

 • være en pådriver i utviklingen av fakultetets studietilbud sammen med instituttene
 • følge opp instituttenes arbeid med kvalitet i utdanning og undervisning
 • ha ansvar for utvikling og oppfølging av fakultetets utdanningsstrategi, studieplaner og kvalitetsarbeid i samråd med instituttene
 • bidra til faglig forankring av verkstedene
 • påse at utdanningskvalitet og studietilbud er i tråd med gjeldende regelverk.
 • være et rådgivende organ for fakultetsstyret i saker om opprettelse og nedlegging av 4 studieprogram
 • følge opp rekrutteringsarbeidet ved fakultetet sammen med programstyrene og bidra til kunstnerisk og akademisk formidlingsaktivitet på fakultetet Dekanen kan pålegge utvalget oppgaver.

Sammensetning

Studieutvalget ledes av visedekan for utdanning og har følgende sammensetning:

 • Prodekan for utdanning
 • Lederne for instituttenes programstyrer. 
 • minst 2 studentrepresentanter 

Medlemmer 2021/2022

 • Åsil Bøthun, leder av SU-KMD - prodekan utdanning fra høsten 2021
 • Johan Sandborg, leder programstyret for kunst og kuratorpraksis  (BA og MA)
 • Bente Irminger, leder programstyret for designprogrammene (BA og MA).
 • Magne Thormodsæther, leder programstyret for musikk utøving og komposisjon (BA og MA)
 • Simon Gilbertson, leder programstyret for musikkterapi (integrert MA)
 • Thomas Solomon, leder programstyret for musikkvitenskap (BA)
 • Steinar Sætre, leder for programstyret for PPU (fra januar 2022)
 • To studentrepresentanter rekruttert fra KSU

       Hilde Skare, (studiesjef KMD) Sekretær for SU-KMD

Arkiv 2020

Møter høst 2020

Torsdag 27. august     
Torsdag 24. september
Torsdag 29. oktober
Torsdag 26. november  

Møtene finner sted kl 09:30 - 11:30 i M61-303, dersom ikke annet er oppgitt i innkallingen.

Arkiv 2019

Møter 2019

Onsdag 13. mars
Torsdag 11. april
Torsdag 23. mai
Torsdag 22. august
Torsdag 10. oktober
Onsdag 27. november

 

Arkiv 2017

Tirsdag 12. september kl 13-16
Tirsdag 17. oktober kl 13-16
Tirsdag 14. november kl 13-16