Hjem
Ansattsider

EpN – Emneplanlegging på nett

UiB bruker verktøyet EpN for oppretting og revisjon av emner.

Hovedinnhold

Hva er EpN?

EpN - Emneplanlegging på nett er et verktøy for oppretting og redigering av emner. EpN-applikasjonen henter emneinformasjon fra Felles studentsystem (FS), og gjør dem tilgjengelig for redigering. Etter at emnene har vært gjennom en kvalitetssikringsprosess, tilbakeskrives emnene til FS igjen.

Et emne følger en fast arbeidsflyt i EpN:

Importert fra FS -> Utkast klar for kvalitetssikring (S1)-> Kvalitetssikring (S2) -> Godkjenning (S3)-> FS-klarering (S4)-> Eksportert til FS (S5)

Brukerne av EpN har en av fem roller, og hver rolle svarer til et nivå i arbeidsflyten:

Faglig rolle:

  • Fagperson (S1)

Administrative roller:

  • Kvalitetssikrer (S2)
  • Godkjenner (S3)
  • FS-klarerer (S4)
  • EpN-admin (S5)

Alle fagpersoner og saksbehandlere i FS har tilgang til EpN med minst rollen "Fagperson". Hvis du ikke får logget inn, eller trenger en høyere rolle enn du har, kontakt superbruker for EpN ved ditt fakultet (se oversikt under).

Årshjul og frister

Emner overføres til EpN for ett og ett semester. Periodene i EpN er som følger:

  • 15. april – 15. oktober: endringer som skal gjelde fra påfølgende vårsemester
  • 1. november – 1. april: endringer som skal gjelde fra påfølgende høstsemester

Mellom disse datoene har fakultetene ulike frister for innmelding av endringsbehov. Sjekk med fakultetet ditt hva som gjelder for deg.

Superbrukere ved fakultetene       

Har du spørsmål, kontakt superbruker for EpN ved ditt fakultet