Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Råd og utvalg ved KMD

Programstyrene ved KMD

Programstyrene har delegert ansvar for koordinering av studieprogrammene ved fakultetet.

Hovedinnhold

Programstyrene gir råd til institutt og fakultet i saker som angår planer og beslutninger for emner og studieprogram, faglige prioriteringer og kvalitetsutvikling.

Kontaktpersoner i programstyrene ved KMD: