Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Fakultetsstyret ved KMD

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan. Styret har ansvar for strategi- og handlingsplaner, budsjett, regnskap og tilsetting i faste vitenskapelige stillinger. Fakultetet med ansatt dekan, slik som KMD, skal ha ekstern styreleder av fakultetsstyret.

Hovedinnhold

Fakultetsstyret har følgende representanter:

Faste medlemmer - 2021/ 2022

Leder: Svein Bjørkås

Sekretær: Dekan Frode Thorsen

 • Gruppe A: Faglig ansatte
  Førsteamanuensis Thomas Pihl (kunst)
  Førsteamanuensis Thomas T. Dahl (musikk)
  Førsteamanuensis Hilde Kramer (design)
   
 • Gruppe B: Stipendiater
  Stipendiat Pauliina Pöllänen
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale
  Seniorrådgiver Kjerstin Tønseth
   
 • Gruppe D: Studenter
  Marie Haugen
  Renate Prokopcika

   
 • Eksterne medlemmer:
  Svein Bjørkås
  Ruth Grung

 

Varamedlemmer - 2021 /2022

 • Gruppe A: Faglig ansatte
  1. vara: Wolfgang Schmid
  2. vara: Mikkel Wettre
  3. vara: Charles Michalsen

   
 • Gruppe B: Stipendiater
  1. vara: Siv Lier

   

 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale
  1. vara: Synnøve Fluge
  2. vara: Fredrik Malmedal Salhus   

 

 • Gruppe D: Studenter
  Iljen Therese Kallevig
  Mario de la Ossa
   
 • Eksterne medlemmer:
  1. vara Rita Marhaug
  2. vara Hild Borchgrevinck