Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Fakultetsstyret ved KMD

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan. Styret har ansvar for strategi- og handlingsplaner, budsjett, regnskap og tilsetting i faste vitenskapelige stillinger. Fakultetet med ansatt dekan, slik som KMD, skal ha ekstern styreleder av fakultetsstyret.

Hovedinnhold

Fakultetsstyret har følgende representanter:

Faste medlemmer - 2022/ 2023

Leder: Svein Bjørkås

Sekretær: Dekan Frode Thorsen

 • Gruppe A: Faglig ansatte
  Førsteamanuensis Thomas T. Dahl (musikk)
  Professor Wolfgang Schmid (musikk)
  Professor Hilde Kramer (design)
   
 • Gruppe B: Stipendiater
  Sidsel Christensen
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale
  Seniorrådgiver Kjerstin Tønseth
   
 • Gruppe D: Studenter
  Mario de la Ossa
  Linda Convery Løvold   
   
 • Eksterne medlemmer:
  Svein Bjørkås
  Ruth Grung

 

Varamedlemmer - 2022 /2023

 • Gruppe A: Faglig ansatte
  1. vara: Mikkel Wettre
  3. vara: Charles Michalsen
   
 • Gruppe B: Stipendiater
  1. vara: Sergej Chirkov 
  2. vara: Stephan Meidell
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personal
  1. vara: Synnøve Fluge
  2. vara: Fredrik Malmedal Salhus   
 • Gruppe D: Studenter
  Ingen vara valgt på nåværende tidspunkt
   
 • Eksterne medlemmer:
  1. vara Rita Marhaug
  2. vara Hild Borchgrevinck