Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Fakultetsstyret ved KMD

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan. Styret har ansvar for strategi- og handlingsplaner, budsjett, regnskap og tilsetting i faste vitenskapelige stillinger. Fakultetet med ansatt dekan, slik som KMD, skal ha ekstern styreleder av fakultetsstyret.

Hovedinnhold

Fakultetsstyremøter 2023

Møtedato    Saksliste    Protokoll    
2.2.2023Sak 1/23 - 13/23Sak 15/23
9.3.2023Sak 14/24 -26/23Sak 28/23
20.4.2023Sak 27/23 - 40/23 
15.6.2023  
7.9.2023  
26.10.2023  
16.11.2023  
14.12.2023  

Fakultetsstyremøter 2024

1. februar
14. mars
11. april
13. juni

Varamedlemmer - 2022 /2023

 • Gruppe A: Faglig ansatte
  1. vara: Mikkel Wettre
  3. vara: Charles Michalsen
   
 • Gruppe B: Stipendiater
  1. vara: Sergej Chirkov 
  2. vara: Stephan Meidell
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personal
  1. vara: Fredrik Malmedal Salhus 
  2. vara:   velges
 • Gruppe D: Studenter
  1. vara: Gunleik Reini Urfjell
  2. vara: Sandra Røysland
   
 • Eksterne medlemmer:
  1. vara Rita Marhaug
  2. vara Hild Borchgrevinck