Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Fakultetsstyret ved KMD

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan, og ledes av dekanen. Styret har ansvar for strategi- og handlingsplaner, budsjett, regnskap og tilsetting i faste vitenskapelige stillinger.

Main content


Fakultetsstyret har følgende representanter:

Faste medlemmer - våren 2021

Leder: Dekan Frode Thorsen

 • Gruppe A: Faglig ansatte
  Førsteamanuensis Thomas Pihl (kunst)
  Førsteamanuensis Wolfgang Schmid (musikk)
  Førsteamanuensis Åse Huus (design)
   
 • Gruppe B: Stipendiater
  Stipendiat Ingrid Rundberg
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale
  Studiekonsulent Kristine Vinje Haukaas
   
 • Gruppe D: Studenter
  Design: Marte Andersen
  Kunst: Oda Ese
  Musikk: Johanna Magdalena Engh
   
 • Eksterne medlemmer:
  Morten Walderhaug
  Inger Stray Lien

 

Varamedlemmer - våren 2021

 • Gruppe A: Faglig ansatte

  Kunst:
  1. vara: Christine Hansen
  2. vara: Annette Marie Kierulf
  3. vara: Frans Jacobi

  Musikk:
  1. vara: Thomas T. Dahl
  2. vara: Signe Bakke
  3. vara: Harald Bjørkøy

  Design:
  1. vara: Mette L'Orange
  2. vara: Eli-Kirstin Eide
  3. vara: Gustav Kvaal

 

 • Gruppe B: Stipendiater

  . vara: Sunniva Storlykken Helland
  . vara: Siren Elise Wilhelmsen
   

 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale
  1. vara: Fredrik Malmedal Salhus
  2. vara: Kristian Skjold   

 

 • Gruppe D: Studenter
  Philip Rasmussen  (design) 
  Renate Prokopcika (kunst) 
  Erlend Myrhaug (musikk) 

     Eksterne medlemmer:

 • 1. Geir Davidsen
  2. Ragna Aarli
  3. Rachel Troye
  4. Knut Ove Arntzen