Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Fakultetsstyret ved KMD

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan. Styret har ansvar for strategi- og handlingsplaner, budsjett, regnskap og tilsetting i faste vitenskapelige stillinger. Fakultetet med ansatt dekan, slik som KMD, skal ha ekstern styreleder av fakultetsstyret.

Hovedinnhold

Fakultetsstyremøter 2024

MøtedatoSakspapirerProtokoll
1. februarSak 01-08/24Sak 10/24
14. marsSak 09-17/24Sak 19/24
11. aprilSak 18-27/24 
13. juni  
5. september  
24. oktober  
5. desember  

 

Faste styremedlemmer 2024

Faste medlemmer:Leder: Svein Bjørkås

Sekretær: Dekan Frode Thorsen

 • Gruppe A: Faglig ansatte
  Førsteamanuensis Thomas T. Dahl (musikk)
  Professor Wolfgang Schmid (musikk)
  Professor Hilde Kramer (design) 
   
 • Gruppe B: Stipendiater
  Vår: Sergei Tchirkov

  Høst: Velges vår 2024 
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personal
  Fredrik Malmedal Salhus 
   
 • Gruppe D: Studenter
  Vår: Sigrid Hole
         CalvianThomas Shears Berget

  Høst: Velges vår 2024 
   
 • Eksterne medlemmer:
  Svein Bjørkås
  Ruth Grung

Vararepresentanter 2024

 • Gruppe A: Faglig ansatte
  1. vara: Mikkel Wettre
  2. vara: Charles Michalsen 
 • Gruppe B: Stipendiater
  Vår: 1. vara: Stephan Meidell
         2. vara: Ingrid Rundberg

  Høst: Velges vår 2024 
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personal
  1. vara: Karen-Sofie Schjøtt Olsaker
  2. vara: Thomas de Ridder 
   
 • Gruppe D: Studenter
  Vår: 1. vara: Herman Lieberg Christoffersen
         2. vara: Linda Convery Løvold

  Høst: Velges vår 2024 
   
 • Eksterne medlemmer:Svein BjørkåsRuth Grung