Home
Faculty of Fine Art, Music and Design

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Fakultetsstyret ved KMD

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan. Styret har ansvar for strategi- og handlingsplaner, budsjett, regnskap og tilsetting i faste vitenskapelige stillinger. Fakultetet med ansatt dekan, slik som KMD, skal ha ekstern styreleder av fakultetsstyret.

Main content

Fakultetsstyret har følgende representanter:

Faste medlemmer - 2021/ 2022

Leder: Svein Bjørkås

Sekretær: Dekan Frode Thorsen

 • Gruppe A: Faglig ansatte
  Førsteamanuensis Thomas Pihl (kunst)
  Førsteamanuensis Thomas T. Dahl (musikk)
  Førsteamanuensis Hilde Kramer (design)
   
 • Gruppe B: Stipendiater
  Stipendiat Pauliina Pöllänen
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale
  Seniorrådgiver Kjerstin Tønseth
   
 • Gruppe D: Studenter
  på valg

   
 • Eksterne medlemmer:
  Svein Bjørkås
  Ruth Grung

 

Varamedlemmer - 2021 /2022

 • Gruppe A: Faglig ansatte
  1. vara: Wolfgang Schmid
  2. vara: Mikkel Wettre
  3. vara: Charles Michalsen

   
 • Gruppe B: Stipendiater
  1. vara: Siv Lier

   

 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale
  1. vara: Synnøve Fluge
  2. vara: Fredrik Malmedal Salhus   

 

 • Gruppe D: Studenter
  På valg
   
 • Eksterne medlemmer:
  1. vara Rita Marhaug
  2. vara Hild Borchgrevinck