Home
Faculty of Fine Art, Music and Design

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Fakultetsstyret ved KMD

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan. Styret har ansvar for strategi- og handlingsplaner, budsjett, regnskap og tilsetting i faste vitenskapelige stillinger. Fakultetet med ansatt dekan, slik som KMD, skal ha ekstern styreleder av fakultetsstyret.

Main content

Fakultetsstyremøter 2024

MøtedatoSakspapirerProtokoll
1. februarSak 01-08/24Sak 10/24
14. marsSak 09-17/24Sak 19/24
11. aprilSak 18-27/24 
13. juni  
5. september  
24. oktober  
5. desember  

 

Faste styremedlemmer 2024

Faste medlemmer:Leder: Svein Bjørkås

Sekretær: Dekan Frode Thorsen

 • Gruppe A: Faglig ansatte
  Førsteamanuensis Thomas T. Dahl (musikk)
  Professor Wolfgang Schmid (musikk)
  Professor Hilde Kramer (design) 
   
 • Gruppe B: Stipendiater
  Vår: Sergei Tchirkov

  Høst: Velges vår 2024 
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personal
  Fredrik Malmedal Salhus 
   
 • Gruppe D: Studenter
  Vår: Sigrid Hole
         CalvianThomas Shears Berget

  Høst: Velges vår 2024 
   
 • Eksterne medlemmer:
  Svein Bjørkås
  Ruth Grung

Vararepresentanter 2024

 • Gruppe A: Faglig ansatte
  1. vara: Mikkel Wettre
  2. vara: Charles Michalsen 
 • Gruppe B: Stipendiater
  Vår: 1. vara: Stephan Meidell
         2. vara: Ingrid Rundberg

  Høst: Velges vår 2024 
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personal
  1. vara: Karen-Sofie Schjøtt Olsaker
  2. vara: Thomas de Ridder 
   
 • Gruppe D: Studenter
  Vår: 1. vara: Herman Lieberg Christoffersen
         2. vara: Linda Convery Løvold

  Høst: Velges vår 2024 
   
 • Eksterne medlemmer:Svein BjørkåsRuth Grung