Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Fakultetsstyret 2018

Møteplan og sakspapirer fra KMDs fakultesstyremøter i 2018

Årstallet 2018
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

- Arkiv-

Fakultetsstyret har følgende representanter:

Faste medlemmer

Leder: Dekan Frode Thorsen

 • Gruppe A: Faglig ansatte
  Førsteamanuensis Thomas Pihl (kunst)
  Førsteamanuensis Wolfgang Schmid (musikk)
  Førsteamanuensis Åse Huus (design)
   
 • Gruppe B: Stipendiater
  Stipendiat Sunniva Storlykken Helland
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale
  Studiekonsulent Kristine Vinje Haukaas
   
 • Gruppe D: Studenter
  Lisa Hallberg (kunst)
  Torbjørn Heide Arnesen (musikk)
  Kristine Rød (design)
   
 • Eksterne medlemmer:
  Morten Walderhaug
  Inger Stray Lien

Varamedlemmer

 • Gruppe A: Faglig ansatte

  Kunst:

  1. vara: Christine Hansen
  2. vara: Annette Marie Kierulf
  3. vara: Frans Jacobi  Musikk:

  1. vara: Thomas T. Dahl
  2. vara: Signe Bakke
  3. vara: Harald Bjørkøy  Design:

  1. vara: Mette L'Orange
  2. vara: Eli-Kirstin Eide
  3. vara: Gustav Kvaal

 

 • Gruppe B: Stipendiater

  1. vara: Kjetil Traavik Møster
  2. vara: Sabine Barbara Anna Popp

 

 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale

  1. vara: Fredrik Malmedal Salhus
  2. vara: Kristian Skjold   

 

 • Gruppe D: Studenter

  Kunst:

  1. vara: kommer
  2. vara: kommer
  3. vara: kommer


  Musikk:

       1.vara: kommer

 

        Design:

        1. vara: kommer
        2. vara: kommer

 

 • Eksterne medlemmer:

  1. Geir Davidsen
  2. Ragna Aarli
  3. Rachel Troye
  4. Knut Ove Arntzen