Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Fakultetsstyremøte 9. mai 2018

Møllendalsveien 61, rom 303. Klokken 11.00 - 13.00

AGENDA                                                                                                       

S 34/18 - Godkjenning av innkalling og saksliste                            

S 35/18 - Godkjenning av protokoll fra møte 12. april 2018

S 36/18 Orienterings- og referatsaker

Orienteringssaker:

  1. Møteplan høst 2018- utsatt fra møtet 12. april (23/18 c)
  2. Budsjettprosess 2019
  3. Status HMS- avvik


S 37/18 Fullmaktssaker og drøftingssaker

Ingen saker


S 38/18 Overføring av keramikksamlingen fra KMD til KODE

S 39/18 Handlingsplaner, oppfølging av strategien

S 40/18 Navneendring- Institutt for kunst

S 41/18 Tilsetting, førsteamanuensis komposisjon (ettersendes)

S 42/18 Eventuelt