Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
FAKULTETSSTYRET VED KMD

Fakultetsstyremøte 6. september 2018

6. september 2018 kl. 11.00 -15.00,
Møllendalsveien 61, Styrerommet

Agenda

S 55/18 - Godkjenning av innkalling og saksliste
S 56/18 - Godkjenning av protokoll fra møte 7. juni 2018
S 57/18 Orienterings- og referatsaker

Orienteringssaker:
a) Oppnevning av programstyre ph.d
b) Protokoll fra ansettelsesutvalget
c) Protokoller fra utdanningsutvalg og forskningsutvalg
d) Opptak høst 2018- bachelor og master
e) Etatsstyringsmøte – tilbakemelding
f) Årsrapport 2017 GAMUT
g) Økonomirapport pr juli 2018
h) Tilbakemelding på HMS-arbeidet ved KMD
i) Status for tilsetting av stipendiatene - muntlig
j) Forslag på navn – plassen foran Møllendalsveien 61

S 58/18 Fullmaktssaker og drøftingssaker Ingen saker
S 59/18 Sammenslåing av fakultetets PPU-programmer
S 60/18 Nedlegging av emner i kirkemusikk
S 61/18 Lederstilling for GAMUT
S 62/18 Navnesak – Institutt for kunst
S 63/18 Budsjettfordeling - Endring av prinsipp for lønnsbudsjett
S 64/18 Budsjettforslag 2019Vedlegg Budsjettforslag.
S 65/18 Økonomisk stillingsplan
S 66/18 Ansettelse i stilling som universitetslektor (20 %) i bruksinstrument gitar
(unntatt offentlighet)
S 67/18 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis (20 %) i klarinett (unntatt
offentlighet)
S68/18 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis (15 %) i fløyte (unntatt offentlighet)
S 69/18 Eventuelt