Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Fakultetsstyret ved KMD

Fakultetsstyremøte 8. mars 2018

Møllendalsveien 61, rom 301. Klokken 11:00 - 15:30
 
AGENDA

S 9/18 - Godkjenning av innkalling og saksliste

S 10/18 - Godkjenning av protokoll fra møte 1. februar 2018

S 11/18 Orienterings- og referatsaker

Orienteringssaker
- Studiebarometeret – muntlig orientering
- Søkertall – muntlig orientering
- Brukerutvalgsrapporten – muntlig orientering – rapport vedlagt
- KMD – arbeidsgruppe - for ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid ved UiB – til orientering – rapport vedlagt

S 12/18 Fullmaktssaker og drøftingssaker
- Protokoller fra ansettelsesutvalget
- Strategi – utkast- sendt på høring – Drøftingssak

S 13/18 Stipendiater – ph.d-økonomi ved KMD

S 14/18 Oppnevning av studentmedlem i valgstyret og gjennomføring av valg for gruppe D i valgforsamling ved Fakultet for kunst, musikk og design

S 15/18 Helse, miljø og sikkerhet – årsrapport 2017

S 16/18 Opprykk til førsteamanuensis etter kompetanse

S 17/18 Videreføring av tilsettingsforhold for førsteamanuensis (100%) ved Griegakademiet - Institutt for musikk som fast stilling

S 18/18 Videreføring av tilsettingsforhold for professor (100%) ved Institutt for design som fast stilling

S 19/18 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis (100%) i musikkterapi

S 20/18 Eventuelt