Home
Faculty of Fine Art, Music and Design

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Fakultetsstyret 2018

Møteplan og sakspapirer fra KMDs fakultesstyremøter i 2018

Årstallet 2018
Photo:
UiB

- Arkiv-

Fakultetsstyret har følgende representanter:

Faste medlemmer

Leder: Dekan Frode Thorsen

 • Gruppe A: Faglig ansatte
  Førsteamanuensis Thomas Pihl (kunst)
  Førsteamanuensis Wolfgang Schmid (musikk)
  Førsteamanuensis Åse Huus (design)
   
 • Gruppe B: Stipendiater
  Stipendiat Sunniva Storlykken Helland
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale
  Studiekonsulent Kristine Vinje Haukaas
   
 • Gruppe D: Studenter
  Lisa Hallberg (kunst)
  Torbjørn Heide Arnesen (musikk)
  Kristine Rød (design)
   
 • Eksterne medlemmer:
  Morten Walderhaug
  Inger Stray Lien

Varamedlemmer

 • Gruppe A: Faglig ansatte

  Kunst:

  1. vara: Christine Hansen
  2. vara: Annette Marie Kierulf
  3. vara: Frans Jacobi  Musikk:

  1. vara: Thomas T. Dahl
  2. vara: Signe Bakke
  3. vara: Harald Bjørkøy  Design:

  1. vara: Mette L'Orange
  2. vara: Eli-Kirstin Eide
  3. vara: Gustav Kvaal

 

 • Gruppe B: Stipendiater

  1. vara: Kjetil Traavik Møster
  2. vara: Sabine Barbara Anna Popp

 

 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale

  1. vara: Fredrik Malmedal Salhus
  2. vara: Kristian Skjold   

 

 • Gruppe D: Studenter

  Kunst:

  1. vara: kommer
  2. vara: kommer
  3. vara: kommer


  Musikk:

       1.vara: kommer

 

        Design:

        1. vara: kommer
        2. vara: kommer

 

 • Eksterne medlemmer:

  1. Geir Davidsen
  2. Ragna Aarli
  3. Rachel Troye
  4. Knut Ove Arntzen