Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Råd og utvalg ved KMD

Fakultetsstyret 2017

Møteplan og sakspapirer fra KMDs fakultetsstyremøter i 2017

2017- årstallet i svart mot hvit bakgrunn

Hovedinnhold

 - Arkiv -

Fakultetsstyret hadde følgende representanter fra høsten 2017:

Faste medlemmer

Leder: Dekan Frode Thorsen

Gruppe A: Faglig ansatte
Førsteamanuensis Thomas Pihl (kunst)
Førsteamanuensis Wolfgang Schmid (musikk)
Førsteamanuensis Åse Huus (design)
 
Gruppe B: Stipendiater
Stipendiat Sunniva Storlykken Helland
 
Gruppe C: Teknisk/administrativt personale 
Studiekonsulent Kristine Vinje Haukaas
 
Gruppe D: Studenter
Fridtjof Arneberg Wesseltoft (kunst)
Susanne Lohne Iversen (musikk)
Tonje Lona Lensberg (design)
 
Eksterne medlemmer:
Morten Walderhaug
Inger Stray Liena

Varamedlemmer

Gruppe A: Faglig ansatte

Kunst:
1. vara: Christine Hansen
2. vara: Annette Marie Kierulf
3. vara: Frans Jacobi

Musikk:
1. vara: Thomas T. Dahl
2. vara: Signe Bakke
3. vara: Harald Bjørkøy

Design:
1. vara: Mette L'Orange
2. vara: Eli-Kirstin Eide
3. vara: Gustav Kvaal

 

Gruppe B: Stipendiater
1. vara: Kjetil Traavik Møster
2. vara: Sabine Barbara Anna Popp

 

Gruppe C: Teknisk/administrativt personale
1. vara: Fredrik Malmedal Salhus
2. vara: Kristian Skjold   

 

Gruppe D: Studenter

Kunst:
1. vara: Maria Toll
2. vara: Lisa Hallberg
3. vara: Astrid Krogh Hjortdal


Musikk:
1.vara: Torbjørn Heide Arnesen

Design:
1. vara: Tuva Marie Granseth Røisli
2. vara: Sandra Abelsnes Stokka

 

Eksterne medlemmer:

1. Geir Davidsen
2. Ragna Aarli
3. Rachel Troye
4. Knut Ove Arntzen