Home
Faculty of Fine Art, Music and Design

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Råd og utvalg ved KMD

Fakultetsstyret 2017

Møteplan og sakspapirer fra KMDs fakultetsstyremøter i 2017

2017- årstallet i svart mot hvit bakgrunn

Main content

 - Arkiv -

Fakultetsstyret hadde følgende representanter fra høsten 2017:

Faste medlemmer

Leder: Dekan Frode Thorsen

Gruppe A: Faglig ansatte
Førsteamanuensis Thomas Pihl (kunst)
Førsteamanuensis Wolfgang Schmid (musikk)
Førsteamanuensis Åse Huus (design)
 
Gruppe B: Stipendiater
Stipendiat Sunniva Storlykken Helland
 
Gruppe C: Teknisk/administrativt personale 
Studiekonsulent Kristine Vinje Haukaas
 
Gruppe D: Studenter
Fridtjof Arneberg Wesseltoft (kunst)
Susanne Lohne Iversen (musikk)
Tonje Lona Lensberg (design)
 
Eksterne medlemmer:
Morten Walderhaug
Inger Stray Liena

Varamedlemmer

Gruppe A: Faglig ansatte

Kunst:
1. vara: Christine Hansen
2. vara: Annette Marie Kierulf
3. vara: Frans Jacobi

Musikk:
1. vara: Thomas T. Dahl
2. vara: Signe Bakke
3. vara: Harald Bjørkøy

Design:
1. vara: Mette L'Orange
2. vara: Eli-Kirstin Eide
3. vara: Gustav Kvaal

 

Gruppe B: Stipendiater
1. vara: Kjetil Traavik Møster
2. vara: Sabine Barbara Anna Popp

 

Gruppe C: Teknisk/administrativt personale
1. vara: Fredrik Malmedal Salhus
2. vara: Kristian Skjold   

 

Gruppe D: Studenter

Kunst:
1. vara: Maria Toll
2. vara: Lisa Hallberg
3. vara: Astrid Krogh Hjortdal


Musikk:
1.vara: Torbjørn Heide Arnesen

Design:
1. vara: Tuva Marie Granseth Røisli
2. vara: Sandra Abelsnes Stokka

 

Eksterne medlemmer:

1. Geir Davidsen
2. Ragna Aarli
3. Rachel Troye
4. Knut Ove Arntzen