Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Fakultetsstyret ved KMD

Fakultetsstyremøte 13. desember 2018

13. desember 2018 kl. 11.00 -15.00
Møllendalsveien 61, Styrerommet

Agenda

S 79/18 - Godkjenning av innkalling og saksliste
S 80/18 - Godkjenning av protokoll fra møte 25. oktober 2018
S 81/18 Orienterings- og referatsaker

Orienteringssaker:

a) Instituttenes virksomhetsplaner
b) Revisjon av studieprogrammene
c) Regnskapsrapport pr. november 2018
d) Økonomisk stillingsplan
e) Årskalender 2019/2020
f) Hva betyr KMD for byen Bergen – muntlig orientering

S 82/18 Fullmaktssaker og drøftingssaker - ingen saker
S 83/18 Etablering av ordning for fremragende underviser (FUND)
S 84/18 Handlingsplan bidrags- og oppdragsaktivitet og eksternfinansiering 
S 85/18 Handlingsplan for forskerutdanning
S 86/18 Handlingsplan for rekruttering av ansatte
S 87/18 Handlingsplan for rekruttering av studenter
S 88/18 Revidert budsjettfordelingsmodell
S 89/18 Budsjett 2019
S 90/18 Prinsipper for fordeling av stipendiatstillinger
S 91/18 Retningslinjer for bruk av pliktarbeid
S 92/18 Oppretting av felles PPU i kunst, musikk og design
S 93/18 Professor/førsteamanuensis (50 %) i design med vekt på form – unntatt offentlighet
S 94/18 Førsteamanuensis (100 %) i design – unntatt offentlighet
S 95/18 Professor/førsteamanuensis (100 %) i rom-design/rom-arkitektur – unntatt offentlighet
S 96/18 Professor (100 %) i visuell kommunikasjon – unntatt offentlighet
S 97/18 Professor (100 %) i kunst med hovedvekt på tekstil – unntatt offentlighet
S 98/18 Eventuelt