Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Korona

Testing, karantene og vaksine

Slik kan du som er ansatt eller student bidra til å ivareta godt smittevern på campus.

korona illustrasjon
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Hold deg hjemme ved sykdom: Det viktigste tiltaket ansatte og studenter kan gjøre i en situasjon med mye smitte er å holde seg hjemme hvis man er syk og ha lav terskel for å teste seg.  Selvtester er tilgjengelig fra kommunens teststasjoner. Les informasjon om hvilke smittevernråd som gjelder hos Bergen kommune.

Har du fått positiv selvtest? UiB driver ikke lenger egen smittesporing. Ring Bergen kommunes smittesporingsteamet på telefon 408 11 195. Du må da ta en PCR-test på Festplassen eller Spelhaugen. Les mer her.

Hvis du får påvist Covid-19? Om en PCR-test viser at du er smittet, må du isolere deg. 

Vaksinering: Bergen kommune tilbyr vaksinering. Les mer her.

Karantenereglene i Bergen ble justert 10. desember til:

  • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til person med påvist korona skal i karantene i ti dager, men man kan teste seg ut på dag syv. Dette gjelder alle aldre, uavhengig av vaksinestatus.
  • Øvrige nærkontakter følger nasjonale regler.
  • Ved mistanke om omikron følger man nasjonale regler.
  • Les mer om tiltakene i Bergen på kommunen sine nettsider

Regjeringen har også lagt ut en særskilt informasjon om eksamen på universitet og høyskoler som vektlegger at studentene skal på en trygg måte få gjennomført undervisning, obligatoriske kurs og avlagt eksamen. Målet er å unngå forsinkelser i studiene.

De understreker viktigheten av at institusjonene gjennomfører eksamensavviklingen, i tråd med kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift. Regjeringen anbefaler at universiteter, høyskoler og fagskoler legger til rette for gjennomføring av eksamen og obligatoriske kurs, enten digitalt der det er praktisk gjennomførbart eller ved fysisk oppmøte med god organisering med tanke på smittevern. Dette innebærer blant annet at institusjonene tilrettelegger for avstand og ev. ved bruk av munnbind.

Smitteverntiltakene betyr ikke at institusjonene skal begrense tilgangen til campus mer enn nødvendig. Mange studenter og ansatte er helt avhengige av tilgang til campus for å fortsette arbeidet og studiene.

Som arbeidsgivere, har institusjonene ansvar for å ivareta de ansatte på best mulig måte og redusere de negative konsekvensene av tiltakene.

Det presiseres også at ansatte ved universiteter skal følge reglene og rådene som gjelder for ansatte i arbeidslivet for øvrig.