Hjem
Kunst og hage

En serie hender

Rune Svendsens fire malerier i inngangspartiet til Institutt for økonomi er tegneserieaktige. Fire ruter av samme hendelse – en hånd som beveger seg foran tannhjul. Tatt i betraktning det enkle, ensartede innholdet, er bildene forbløffende mangetydige.

Neste
© Rune J. Svendsen, 2007
© Rune J. Svendsen, 2007
Foto/ill.:
Alf E. Andresen
1/2
© Rune J. Svendsen, 2007
© Rune J. Svendsen, 2007
Foto/ill.:
Alf E. Andresen
2/2
Tilbake

Hovedinnhold

Hendene er hvite, Mikke Mus-aktige, med tykke konturer i sort, grått og oransje. Tannhjulene er grå, og har fått en knudrete overflate, som om Svendsen hadde strødd småstein i malingen, for så å male over igjen. De trer frem mot en bakgrunn av gult. Den nederste delen av bildene er intenst blå, delt opp i ujevne ruter. Det kan være stilisert sjø, men også knust glass – eller noe helt annet.

I de to midterste bildene ser vi hint av noe som kan være en rød sol, eller en brann. De kuttes av i kanten av bildene, mot hverandre, så vi får følelsen av at det er en kontinuerlig stripe hvor en del mangler. Det inntrykket forsterkes av bevegelsen i det blå underlaget, som går skrått oppover mot høyre i de to bildene lengst til venstre, og motsatt mot venstre i de to andre. Tannhjulene ser også ut til å fortsette bortover gjennom billedrekken, de er ikke de samme i alle bildene. Det ser ut til å være en tegneserie over en hånd som beveger seg gjennom omgivelsene.

Rune J. Svendsen (1976-), som også kaller seg Jedy og ShadeShape, har vært aktiv som kunstner siden 1995. Han er selvlært, og har arbeidet med ulike medier, men med bakgrunn i graffiti. Svendsen er en aktiv del av graffitimiljøet i Bergen, og var delaktig i prosessen med å få opprettet lovlige graffitivegger i byen. Han har produsert både midlertidige og permanente verk på oppdrag, blant annet for Ekstremsportveko på Voss, Brann Bataljonen og Den kulturelle skolesekken. Mellom 2005 og 2008 hadde han atelier i det uoffisielle kulturhuset Trykkeriet i Bergen.

For mer om kunstneren, se http://shadeshape.no/

NORA SØRENSEN VAAGE