Home
Arts and Gardens

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

En serie hender

Rune Svendsens fire malerier i inngangspartiet til Institutt for økonomi er tegneserieaktige. Fire ruter av samme hendelse – en hånd som beveger seg foran tannhjul. Tatt i betraktning det enkle, ensartede innholdet, er bildene forbløffende mangetydige.

Next
© Rune J. Svendsen, 2007
© Rune J. Svendsen, 2007
Photo:
Alf E. Andresen
1/2
© Rune J. Svendsen, 2007
© Rune J. Svendsen, 2007
Photo:
Alf E. Andresen
2/2
Previous

Main content

Hendene er hvite, Mikke Mus-aktige, med tykke konturer i sort, grått og oransje. Tannhjulene er grå, og har fått en knudrete overflate, som om Svendsen hadde strødd småstein i malingen, for så å male over igjen. De trer frem mot en bakgrunn av gult. Den nederste delen av bildene er intenst blå, delt opp i ujevne ruter. Det kan være stilisert sjø, men også knust glass – eller noe helt annet.

I de to midterste bildene ser vi hint av noe som kan være en rød sol, eller en brann. De kuttes av i kanten av bildene, mot hverandre, så vi får følelsen av at det er en kontinuerlig stripe hvor en del mangler. Det inntrykket forsterkes av bevegelsen i det blå underlaget, som går skrått oppover mot høyre i de to bildene lengst til venstre, og motsatt mot venstre i de to andre. Tannhjulene ser også ut til å fortsette bortover gjennom billedrekken, de er ikke de samme i alle bildene. Det ser ut til å være en tegneserie over en hånd som beveger seg gjennom omgivelsene.

Rune J. Svendsen (1976-), som også kaller seg Jedy og ShadeShape, har vært aktiv som kunstner siden 1995. Han er selvlært, og har arbeidet med ulike medier, men med bakgrunn i graffiti. Svendsen er en aktiv del av graffitimiljøet i Bergen, og var delaktig i prosessen med å få opprettet lovlige graffitivegger i byen. Han har produsert både midlertidige og permanente verk på oppdrag, blant annet for Ekstremsportveko på Voss, Brann Bataljonen og Den kulturelle skolesekken. Mellom 2005 og 2008 hadde han atelier i det uoffisielle kulturhuset Trykkeriet i Bergen.

For mer om kunstneren, se http://shadeshape.no/

NORA SØRENSEN VAAGE