Hjem
Kunst og hage

Tenksomme hoder

Ansiktene henger på veggen, de er først og fremst et øye, av og til en munn som står tydelig ut, en gresk nese. De kikker nedover på oss, eller bort på hverandre. Utsmykningen på SV-biblioteket er laget av kunstner Ingri Egeberg og gullsmed Helge Bakka, skulpturelle relieffer i stål, aluminium og gull.

Neste
Tenksomme hoder
Ingri Egeberg og Helge Bakka, 2007/08
Foto/ill.:
Alf E. Andresen
1/5
Tenksomme hoder
Ingri Egeberg og Helge Bakka, 2007/08
Foto/ill.:
Alf E. Andresen
2/5
Tenksomme hoder
Ingri Egeberg og Helge Bakka, 2007/08
Foto/ill.:
Alf E. Andresen
3/5
Tenksomme hoder
Tenksomme hoder
Foto/ill.:
Alf E. Andresen
4/5
Tenksomme hoder
Ingri Egeberg 2007/08
Foto/ill.:
Alf E. Andresen
5/5
Tilbake

Hovedinnhold

Lyset kaster skygger bak og under skulpturene, en romlig dimensjon som gjør dem større, viktigere. Særlig gjelder det ansiktet hvor formen er en spiral, den er tredimensjonal, gjennomskinnelig, skyggene fra spiralen danner et nytt ansikt på veggen bak. Munnen på det øvre ansiktet blir øyet på skyggeansiktet under.

Helt annerledes er romligheten i det neste ansiktet oppover i trappen, her er det lag på lag av solid materiale, strategisk gjennomhullet så man ser innover i strukturen. Et flak av brunlig metall er ytterst, men dekker bare delvis over et lag med stål fullt av hull. En intenst rød plate synes under, så det ser ut som om skulpturen har ”fregner”.

De to ansiktene i andre etasje er en del av veggen, sveipende malte linjer. Ser de opp, ned, eller rett mot oss? Ansiktene er ikke glade, de er alvorlige, tenksomme, som folk ofte er på et bibliotek. Fra sitt utsiktspunkt skuer de ned på oss som passerer forbi, og understreker den offentlige funksjonen til bygningen.

Ingri Egeberg (1951-) er maler, tegner, grafiker og forfatter. Karakteristisk for Egebergs billedkunst er en hurtig og sikker strek, og en følsom omgang med farger. Hun har fokusert mye på menneskehoder; noen ganger med munnen i sentrum, andre ganger er det øynene hun er opptatt av. Egeberg har en svært stor produksjon. Hun har gjort en rekke utsmykningsoppdrag, blant annet for NAV og Statoil, og er innkjøpt av blant annet Nasjonalgalleriet og Stortinget.

http://www.ingriegeberg.no/utsmykking_uib_svbygget.html

NORA SØRENSEN VAAGE