Hjem
Kunst og hage

Mandat

Estetisk utvalg ble etablert ved vedtak i Universitetsstyret den 29. april 2010. Utvalget etterfølger to tidligere utvalg, Utsmykningsutvalget og Hageutvalget.

Hovedinnhold

  • Universitetets estetiske utvalg har et overordnet ansvar for den utvendige og innvendige kunsteriske utsmykningen ved universitetet, for valg av utsmykning og det totale miljøet rundt hvert enkelt objekt og for at disse blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte. Utvalget kan selv, innenfor sine økonomiske rammer, initiere tiltak for å ivareta sitt formål.
  • Utvalget skal vurdere tilbud om kunstneriske gaver og deres plassering og kan selv ta initiativ til kjøp av kunst.
  • Utvalget skal søke å samordne den samlede utsmykningen ved universitetet, så vidt mulig gjennom representasjon eller observatørstatus i lokale utsmykningsutvalg for nye bygg og i samhandling med KORO - Kunst i offentlige rom.
  • Utvalget skal føre tilsyn med vedlikehold av og sikkerheten rundt universitetets kunst og utsmykninger.
  • Utvalget kan ha en rådgivende funksjon ved anlegg av nye og vedlikehold av eksisterende uteanlegg og skal ha tilsyn med at universitetets lokaler og utearealer fremstår på en representativ og rydding måte for studenter, ansatte og for byens befolkning.
  • Utvalget skal sørge for informasjon om og formidling av utsmykningen til universitetssamfunnet.