Hjem
Kunst og hage

Agnes Hiort: Portretter av Ludvig Holm-Olsen, 1965

Ludvig Holm-Olsen (1914-1990) var den første professor i norrøn filologi ved UiB, og universitetets tredje rektor, fra 1960 til -65. Dessuten satt han en periode som dekanus ved Det historisk-filosofiske fakultet, 1956-58. I oppbyggingen av det ferske Universitetet i Bergen spilte han en viktig rolle.

Agnes Hiort: Ludvig Holm-Olsen, 1965. I HF-bygget.
Agnes Hiort: Ludvig Holm-Olsen, 1965. I HF-bygget.
Foto/ill.:
Alf Edgar Andresen

Hovedinnhold

Faglig sett er Holm-Olsen mest kjent for sitt arbeid med Sverres saga og Kongespeilet. Han var opptatt av å tilgjengeliggjøre forskning for et større publikum, og skrev flere populærvitenskapelige bøker. Holm-Olsen virket som redaktør for tidsskriftet Maal og Minne i over 30 år, og nesten like lenge som medredaktør for Arkiv för nordisk filologi. I 1967 ble han utnevnt både til ridder av første klasse av St. Olavs Orden, og til storridder av Islands Falkeorden.

Agnes Hiort malte to portretter av rektoren i 1965. Det maleriet som ikke er i Kollegierommet henger i HF-bygget på Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, som Norrønt nå hører innunder. Portrettene er relativt like. I bildet på HF er Holm-Olsen fremstilt stående, vendt litt mot venstre. Den røde rektorkappen og en enda rødere bok, som han holder under armen, står i kontrast til den koboltblå bakgrunnen, som i venstre hjørne brytes av sterkere blått og hvitt. En klarnende himmel? Holm-Olsens uttrykk er seriøst, men godlynt.

I portrettet i Kollegierommet vises Holm-Olsen sittende, og vendt i motsatt retning, i trekvart profil. Den røde boken er fortsatt til stede, men nå hviler den i fanget hans. Bakgrunnen er her uten brudd. Han ser mer grublende ut enn på bildet på HF, men har fortsatt dette godlynte draget rundt øynene.

NORA SØRENSEN VAAGE