Hjem
Kunst og hage

Kunstsamlingen

Velkommen til kunstsamlingen ved Universitetet i Bergen! Samlingen består av rundt regnet 500 kunstverk, de fleste av norske kunstnere, men også enkelte internasjonale. Bilder og skulpturer finnes over hele Universitetsområdet, ute og inne, i vrimlearealer, korridorer og møterom. De oppleves daglig av UiBs studenter, ansatte og besøkende. På disse sidene presenteres et utvalg av kunstverkene, og kunstnerne som har laget dem.

© Kurt Johannesen / BONO, Eikeblad. Tommi Grønlund og Petteri Nisunen,...
© Kurt Johannesen / BONO, Eikeblad. Tommi Grønlund og Petteri Nisunen, utsmykning i Studentsenteret.
Foto/ill.:
Alf E. Andresen

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen har eksistert siden 1946, med en lang forhistorie i Bergen Museum. I årenes løp har vi fått kunstverk i gaver og gjennom innkjøp, ofte støttet av ulike fond. Kunst i offentlige rom (KORO), tidligere Utsmykningsfondet for offentlige bygg, har spilt en viktig rolle for å finansiere og initiere kunstprosjekter av høy kunstnerisk kvalitet. Gaver fra andre institusjoner, firmaer og privatpersoner utgjør en anselig del av samlingen. Professor Arild Haaland alene donerte over tyve kunstverk til UiB.

Kunstsamlingen består av malerier, grafikk, frittstående skulpturer, relieffer, romdekorasjoner og representasjonsportretter. Kunst i bruksrom blir utsatt for stor slitasje. Det har spilt inn i valg av kunstverk, som er relativt robuste. Av samme grunn inneholder samlingen lite elektronikk og installasjoner.

Det kjøpes stadig inn nye verk, og samlingen speiler utviklingen i smak og tendenser gjennom årene. Kunstverkene forholder seg både til sine arkitektoniske omgivelser, og til studie- og forskningsvirksomheten som foregår her. Mange av bestillingsverkene spiller bevisst på dette i valg av tema.

Universitetet er et forum for produksjon og formidling av kunnskap. Mange av verkene i kunstsamlingen er verd et nærmere studium. På disse nettsidene er mange av dem presentert. Til forskningsformål finnes også en mer detaljert database over alle verkene. Tilgang til databasen kan tildeles etter henvendelse til Siri Meyer, leder for Estetisk utvalg, eller Alf Edgar Andresen, avdelingsingeniør.