Hjem
Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner
Nyhet

Day Zero Webinar om kvinner i akademia - betydning for bærekraftig medisinsk forskning og utdanning

Dette webinaret fokuserer på hvordan internasjonalt og tverrfaglig samarbeid kan bedre rekruttering av kvinner til ledende posisjoner i akademia. Tid: 10. februar 2021. Kl. 11:00 –12:30

Day zero bilde
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Kvinner i akademia – betydning for bærekraftig medisinsk forskning og utdanning

 

Akademisk karriere i medisin er fortsatt en utfordring for verdens kvinner. Mens mesteparten av master og PhD studenter i medisin er kvinner, så besitter kvinner kun en minoritet av høyere akademiske stillinger og lederstillinger ved medisinske fakulteter og helseforetak. Kilden senter for kjønnsforskning har de siste årene gitt ut to rapporter om kunnskapshull om kvinnehelse og mangelfull undervisning om kvinnehelse i helseprofesjonsutdanningene.

Dette webinaret fokuserer på hvordan internasjonalt og tverrfaglig samarbeid kan bedre rekruttering av kvinner til ledende posisjoner i akademia. Vi diskuterer om bedre kjønnsbalanse i akademia vil også bidra til mer fokus på kvinnehelse i forskning og utdanning, og hvordan kjønn er en naturlig del av et personbasert helsefokus. Webinaret er på engelsk.

Tre korte innlegg blir etterfulgt av paneldebatt med mulighet for publikum til å stille spørsmål.

Innledere:

Professor Salome Maswime, Cape Town University/Women in Global Health South Africa Chapter: Gender diversity in leading public health universities

Professor Eva Gerdts, UiB: Sex differences in disease – does it matter?

Elisabeth Swärd, Norwegian Women’s Public Health Association: Sex and women’s health in education of health professionals

Ordstyrere: Professor Siri Vangen, Oslo University Hospital og Eva Gerdts

Påmelding:

https://www.uib.no/en/sdgconference/138845/day-zero-wednesday-10-february

Medarrangør:

https://www.med.uio.no/helsam/english/research/centres/global-health/news-and-events/events/2020/gender-equality-in-academia-%E2%80%93-links-to-sustainable.html

Lenke til webinarets presentasjoner:

https://www.youtube.com/watch?v=HeWGW0la9a0&feature=youtu.be

webinar illustrasjon
Foto/ill.:
UiB