Hjem

Senter for internasjonal helse

Hovedinnhold

Child sitting under a malaria net

Velkommen til Senter for internasjonal helse

**For mer informasjon og nyheter fra SIH, se de engelske sidene.

SIH holder til i Overlege Danielssens hus, Årstadveien 21.

CIH information blog - for ansatte

Leder for sentereret er Bente Elisabeth Moen.

Fotografiet, med tittel "Malaria in East Nusa Tenggara" av fotograf Pearl Gan var sendt inn til The Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene (RSTMH) og ECTMIH Global Challenges in Health fotokonkurranse under ECTMIH 2021. Fotografiet var blant de topp ti nominerte.

Informasjon til nye studenter: https://www.uib.no/en/studies/MAMD-GLOB

SIH vil utdanne studenter i global helse. Senter samarbeider med partnere ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Det medisinske fakultet, så vel som tverrfakultært med institutt og fakultet ved hele Universitetet i Bergen, og med mange andre nasjonale og internasjonale institusjoner. SIH er vertskap for et Senter for fremragende forsking; Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC).

For mer informasjon og nyheter fra SIH, se de engelske sidene.

Nyhet | Verdens tuberkulosedag 24. mars
mann som hoster

Tuberkulose - fortsatt et stort folkehelseproblem på verdensbasis

Før covid-19 var tuberkulose den infeksjonssykdommen forårsaket av en singel mikrobe som drepte flest på verdensbasis. Antallet tuberkulosetilfeller er nå igjen stigende.

Nyhet
Cecilie Svanes poserer med de andre æresdoktorene

Cecilie Svanes utnevnt til æresdoktor

I en høytidelig seremoni ved Uppsala universitet mottok professor Cecilie Svanes tittelen «æresdoktor» ved Medicinska fakulteten.

INTERNASJONALT SAMARBEID
Professor Cecilie Svanes er blant UiB-forskerne som har hatt stor nytte av såkornmidler fra WUN til å etablere større forskningsprosjekter.

Internasjonalt nettverksarbeid ga millionuttelling

Cecilie Svanes brukte såkornmidlene hun fikk fra WUN til å bygge et internasjonalt nettverk som i neste omgang førte til støtte fra EUs Horizon-program.

Pedagogisk påfyll
Dame foran tavle

Pedagogisk påfyll våren 2023

Seminarrekke i regi av Enhet for læring ved Det medisinske fakultet

Bibliotek for medisin
Illustrasjon av studentveiledning

Kurs og veiledning

Bibliotekets kurs- og veiledningstilbud for Det medisinske fakultet og ansatte ved Helse Bergen