Hjem

Senter for internasjonal helse

Hovedinnhold

Studenter som drikker kaffe utenfor SV-fakultetet

Velkommen til Senter for internasjonal helse

**For mer informasjon og nyheter fra SIH, se de engelske sidene.

SIH holder til i Overlege Danielssens hus, Årstadveien 21.

CIH information blog - for ansatte


NB

Informasjon til nye studenter: https://www.uib.no/en/studies/MAMD-GLOB

SIH vil utdanne studenter i global helse. Senter samarbeider med partnere ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Det medisinske fakultet, så vel som tverrfakultært med institutt og fakultet ved hele Universitetet i Bergen, og med mange andre nasjonale og internasjonale institusjoner. SIH er vertskap for et Senter for fremragende forsking; Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC) og også for Norsk forum for global helseforskning og Global Health Norway

For mer informasjon og nyheter fra SIH, se de engelske sidene.

Høstsemesteret på UiB
studentsenteret

Planlegger for fysisk oppmøte for ansatte og studenter i høst

Her får du svar på de vanligste spørsmålene om studiestart og høstsemesteret på UiB.

Nyhet
Profilbilde Esperanza Dias, Thorkild Tylleskär, Bjarne Robberstad

Nye NFR forskningsprosjekter til IGS

Hele 423 søknader ble sendt inn til denne utlysningen og 91 prosjekt er tildelt finansiering. Av disse har Forskningsrådet tildelt IGS midler til tre prosjekt.

Nyhet
Professor Bente Moen

Master i global helse rager på topp

I søkertallene for studieåret 2021/2022 rager master i global helse på topp blant de internasjonale studieprogrammene ved UiB.

Nyhet | Innovasjon
Torleif Lunde foran inkubatorbygget i mars 2021

Vil eksportere Bergenske helseløsninger til resten av verden

Torlef Markussen Lunde er daglig leder av den nye helseinkubatoren ved Det medisinske fakultet, som nettopp fikk navnet «Eitri». Han mener inkubatoren kan gi inntekter til både regionen og landet.

Verdas tobakkfrie dag 2021
ungdom som røyker - hen ligger på en pute med øynene lukket og har en sigarett mellom fingrene

Ungdomsrøykingen kan få negative helsekonsekvenser for neste generasjon

Gutter og jenter som røyker i puberteten kan skade framtidige barn og kanskje barnebarn – selv om de stumper røyken lenge før graviditeten, viser en studie fra Universitetet i Bergen. Det gjelder særlig unge gutter.