Hjem

Senter for internasjonal helse

Hovedinnhold

Studenter som drikker kaffe utenfor SV-fakultetet

Velkommen til Senter for internasjonal helse

**For mer informasjon og nyheter fra SIH, se de engelske sidene.

SIH holder til i Overlege Danielssens hus, Årstadveien 21.

CIH information blog - for ansatte

Informasjon til nye studenter: https://www.uib.no/en/studies/MAMD-GLOB

SIH vil utdanne studenter i global helse. Senter samarbeider med partnere ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Det medisinske fakultet, så vel som tverrfakultært med institutt og fakultet ved hele Universitetet i Bergen, og med mange andre nasjonale og internasjonale institusjoner. SIH er vertskap for et Senter for fremragende forsking; Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC) og også for Norsk forum for global helseforskning og Global Health Norway

For mer informasjon og nyheter fra SIH, se de engelske sidene.

Nyhet
Sprayflaske

Bruk av rengjøringsmidler kan gi astma hos fremtidige barn

En kvinnes eksponering for rengjøringsprodukter og desinfeksjonsmidler i jobben kan ha negative konsekvenser for hennes fremtidige barn, viser en studie fra Universitetet i Bergen. – Vi må få dette på dagsorden, mener forskerne Cecilie Svanes og Gro Tjalvin.

UiB 75 years

Globale utfordringer som formet Universitetet i Bergen

Hvordan ble Universitet i Bergen formet av globle samfunnsutfordringer, og hvordan bidro det til å løse dem?

Nyhet
Jordklode som blir støttet av hånd. Lege med hansker på holder sprøyte som han peker mot jordkloden.

Norske fagfolk i vaksineopprop: - Norge må gjøre mer for å sikre rettferdig vaksinetilgang globalt

I solidaritet med pasienter og helsearbeidere i lav- og middelinntektsland støtter en gruppe norske fagfolk en globale kampanje for rettferdig fordeling og stiller følgende krav til den norske regjeringen i forbindelse med et møte i WTO 13. og 14. oktober 2021:

Nyhet
Mor med barn på brystet

«Surrogatreiser» blir tema på UiB-ledet helsekonferanse

Stadig flere krysser landegrensene for å benytte utradisjonelle metoder for å få barn. Onsdag blir problemstillinger knyttet til såkalt «reproduktiv turisme» belyst under konferansen «European Congress on Tropical Medicine and International Health».

UiB 75 år
okt 25

Få med deg jubileumssendingen

75 år med tanker, forskning og kunnskap blir høytidelig markert i Universitetsaulaen i Bergen. Hans Majestet Kong Harald vil være tilstede.